Referitor la Raportul Curţii de Conturi pe anul 2011 şi a articolelor apărute în presa locală şi naţională, CAS Giurgiu a dorit să facă o serie de precizări cu privire la validarea şi decontarea unor servicii medicale şi medicamente, pe parcursul anului 2011, ce au scos la iveală surprize de proporţii.

Pentru a beneficia de   medicamente în cadrul Programului, în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pensionarii trebuie să prezinte medicului de familie ultimul talon de pensie, actul de identitate, precum şi o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte faptul că realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună. Din cauza faptului ca asiguraţii nu au făcut declaraţiile cu onestitate, dar şi din neglijenţa unor furnizori de medicamente, Casa de Asigurări de Sănătate Giurgiu a validat şi decontat prescripţii medicale pentru asiguraţi care nu îndeplineau condiţia obligatorie de a realiza venituri numai din pensii sub 700 lei/lună, în sumă de 20.548,61 lei, sumă care fost recuperată în luna august 2012 de la 73 furnizori de servicii medicale din asistenţa medicală primară, prin decizii cu valori cuprinse între 10,23 lei şi 1215,89 lei. După efectuarea, la nivelul CAS Giurgiu, a interogării bazei de date din SIUI, cu privire la reţetele prescrise pentru pacienţii internaţi în regim de spitalizare continuă, pe perioada internării, s-a constatat ca  au  existat astfel de cazuri în anul 2011, valoarea consultaţiilor şi prescripţiilor medicale eliberate în ambulatoriu pentru pacienţii internaţi  ridicându-se la suma  de 4.560,14 lei (respectiv 7.031,74 lei), sume care s-au  recuperat de la furnizorii de servicii spitaliceşti în luna ianuarie 2013.

Tot în urma  controlului s-a mai constatat că au existat cazuri  când medici de  familie şi  cei din ambulatoriu de specialitate au efectuat consultaţii şi au acordat reţete unor persoane ce erau deja decedate, reţete în sumă de 11051,3 lei! Aşa cum ne-a asigurat preşedintele CAS Giurgiu, Marin Constantin, suma a fost recuperată integral de la furnizori în  luna noiembrie 2012.  Deşi pare imposibil, dacă nu sinistru, să eliberezi reţete şi să acorzi consultaţii unor persoane decedate, explicaţii există.  Medicii incriminaţi şi nu numai ei afirmă că  multe din rudele celor decedaţi nu vin să prezinte medicului certificatul de deces, imediat după îngroparea acestora,  uneori din comoditate alteori  din rea credinţă,  având intenţia clară de a se prezenta ulterior la medicul de familie al defunctului şi a solicita reţete, în numele acestuia, mai ales dacă pacientul era cunoscut  cu boli cronice.

Acest lucru este posibil datorită clemenţei sau a neglijenţei unor medici ce  eliberează reţete  prin interpuşi fără să consulte pacientul. Sunt chiar voci ce susţin  că există în Giurgiu şi medici care eliberează încă reţete  şi scutiri medicale fără să îşi  cunoască pacient! În privinţa prescrierilor de medicamente fără scrisori medicale, de către un medic de familie, la Giurgiu, conform aceluiaşi raport s-a constatat o  singură situaţie . Suma de  32.618,63 lei până în prezent fiind recuperată valoarea de 7.018 lei.

Întrucât se consideră nevinovat, medicul prescriptor a formulat atât o sesizare penală împotriva asistentului său  medical, cât şi două acţiuni – în  contencios administrativ – pentru suspendarea executării deciziei de recuperare,. şi respectiv pentru anularea acesteia. Preşedintele Marin Constantin ne mai declara:  în urma constatării acestor nereguli, Casa de Asigurări de Sănătate Giurgiu a extins acţiunile de control la furnizorii de servicii medicale care au contract cu instituţia noastră şi pentru anul 2012, dar  cu toate că au mai fost constatate abateri, acestea nu au mai fost la nivelul celor constatate în anul 2011.

Urmare a acestor aspecte au fost organizate mai multe întâlniri de lucru cu medicii de familie şi medicii specialişti din municipiu şi judeţ, sperând că prin implementarea obligatorie a reţetei electronice,  de la 1 ianuarie 2013, astfel de situaţii să fie evitate.

Carina Basescu