Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, Bulevardul C.F.R, nr. 9, organizează concurs/examen, prin recrutare din sursă externă, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi de personal contractual vacante:

 • referent II (secretariat, documente clasificate și arhivă);
 • muncitor calificat IV (mecanic auto);
 • muncitor calificat IV (bucătar);
 • îngrijitor .

Pe lângă condițiile generale legale candidații trebuie să îndeplinească și următoarele condiții specifice:

      Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea postului de referent II (secretariat, documente clasificate și arhivă):

 • absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat având specializarea operator P.C., sau absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat și a/al unui curs de operator P.C.;
 • să aibă minim 6 luni vechime în muncă.

          Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea postului de muncitor calificat IV (mecanic auto):

 • absolvent de școală de arte și meserii/școală profesională având calificarea profesională de mecanic auto;
 • absolvent de liceu, având calificarea profesională de mecanic auto;
 • absolvent de școală postliceală/școală de maiștri având calificarea profesională maistru mecanic auto;
 • studii generale și curs care să ateste specializarea profesională de mecanic auto;
 • să posede permis de conducere, minim categoria B.

Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea postului de muncitor calificat IV (bucătar): 

 • absolvent de școală de arte și meserii/școală profesională având calificarea profesională de bucătar;
 • absolvent de școală postliceală având calificarea profesională bucătar;
 • absolvent de școală postliceală/școală de maiștri având calificarea profesională maistru bucătar;
 • studii generale și curs care sa ateste specializarea profesională de bucătar.

 Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea postului de îngrijitor:

 • absolvent de studii generale.

 Concursurile/examenele se vor desfășura la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu din Bulevardul C.F.R, nr. 9, astfel:

 Pentru posturile de muncitor calificat IV (mecanic auto) și muncitor calificat IV (bucătar):

 Proba practică – 31.08.2016, ora 11.00;

 Interviu – 05.09.2016, ora 11.00.

 Pentru postul de îngrijitor:

Proba practică – 01.09.2016 ora 11.00;

            Interviu – 06.09.2016, ora 11.00.

 Pentru postul referent II (secretariat, documente clasificate și arhivă):

Proba scrisă – 01.09.2016, ora 11.00;

Proba practică  – 06.09.2016, ora 11.00;

Interviu – 09.09.2016, ora 11.00.

 Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta și depune dosarul de concurs, în volum complet, până la data de 09.08.2016, orele 15.00 la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu.

Relații suplimentare referitoare se pot obține la sediul Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu – Serviciul  Resurse Umane, sau la telefon 0246/207111 sau 0246/207113,  interior 20111 sau 20113, de luni până vineri, între orele 09:00-15:00.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here