Proiectul Dezvoltare rurală şi integrare pe piaţa muncii”, contract POS DRU/110/5.2/G/88227, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU), Axa prioritară 5, DMI 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”,  se implementat de SC INFO GRUP SRL în parteneriat cu AJOFM Giurgiu. Durata proiectului, ne spune Rodica Ciobanu, directorul Info Grup este de 24 luni, iar bugetul total de 1.086.075 lei. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea durabilă a capitalului uman şi asigurarea de oportunităţi sporite de participare pe piaţa muncii pentru 430 de persoane din mediul rural. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din zonele rurale şi facilitarea integrării durabile pe piaţa muncii pentru 430 de persoane din mediul rural şi asigurarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale prin înfiinţarea unei reţele de dezvoltare a resurselor umane, stimularea iniţierii şi dezvoltării de afaceri prin promovarea culturii antreprenoriale şi accesarea fondurilor europene, conştientizarea conceptelor de dezvoltare durabilă, egalitate de şanse şi a unui mod de viaţă sănătos. Activităţile proiectului: Organizarea, instruirea şi activarea reţelei de dezvoltare a resurselor umane, REDER; Consiliere profesională pentru participanţii la instruire în cadrul proiectului; Instruire în mediul rural; Campanii de promovare şi informare destinate dezvoltării durabile a zonelor rurale; Achiziţii proiect; Audit proiect; Vizibilitate proiect şi management proiect. Se anticipează următoarele rezultate: minim 30 de persoane să facă parte din reţeaua de dezvoltare rurală REDER şi minim 30 de persoane, membrii ai reţelei, să fie instruite în informatică şi informate despre antreprenoriat şi fonduri europene, dezvoltare durabilă, egalitate de şanse şi sănătate. Până acum, spune Rodica Ciobanu s-a realizat: un website www.reder.ro; 430 de persoane participă la consiliere profesională; 14 persoane vor fi angajate în perioada proiectului; 430 de persoane participă la instruire în competenţe informatice; s-au făcut mai multe campanii de promovare  şi s-a realizat website-ul www.constientizarerurala.ro.  De asemenea, s-au atins următoarele obiective: 35 de persoane fac parte din reţeaua de dezvoltare rurală REDER; 35 de persoane, membrii al reţelei, au fost instruite în cadrul cursului de competenţe informatice şi de competenţe sociale şi civice şi au fost informate despre antreprenoriat şi fonduri europene, dezvoltare durabilă, egalitate de şanse şi sănătate. Alte 33 de persoane, membrii al reţelei, au absolvit cursul de competenţe informatice şi de competenţe sociale şi civice; s-a realizat un website dedicat membrilor reţelei REDER www.reder.ro; 154 de persoane au participat la consiliere profesională; 2  persoane au fost angajate în perioada proiectului; 115 persoane au participat  la instruire în competenţe informatice, din care 80 în mediul rural, în comunele Toporu, Vedea, Malu, Putineiu, repartizate astfel: Toporu: 13 persoane participante, din care 13 certificate; Vedea: 15 pers participante, din care 15 certificate; Malu: 17 persoane participante, din care 17 certificate; Putineiu: 35 persoane participante, din care 33 certificate;
31 persoane participă la instruire în localitatea Gogoşari. În derulare se află: o campanie de promovare în domeniul antreprenoriatului şi fondurilor europene; o campanie de promovare a dezvoltării durabile; o campanie de promovare a egalităţii de şanse; o campanie de promovare a unui mod de viaţă sănătos; o campanie de prezentare a materialelor destinate consilierii profesionale şi un website www.constientizarerurala.ro, care este destinat realizării campaniilor de  informare şi promovare în comunităţile rurale din judeţul Giurgiu. Website-ul are următoarele secţiuni: Agricultura ecologică, în care sunt prezentate materiale informative referitoare la principiile agriculturii ecologice şi a modului în care acestea pot fi aplicate în mod practic; Antreprenoriat, în care sunt prezentate tipurile de afaceri ce sunt frecvent  deschise în mediul rural, Persoană Fizică Autorizată, Întreprindere Individuală, Întreprindere Familială şi Societate Comercială, avantajele şi dezavantajele fiecăreia, un test de identificare a abilităţilor antreprenoriale, aspecte care trebuie luate în considerare la demararea unei afaceri, finanţarea afacerii; Consiliere profesională,  în care sunt prezentate sfaturi pentru completarea unui CV, modul de realizare a unei scrisori de intenţie, modalităţi eficiente de prezentare la interviu, medierea electronică şi modul de utilizare a portalului www.jobgiurgiu.ro pentru medierea electronică pe piaţa muncii; Dezvoltare durabilă, în care sunt prezentate strategia Europa 2020, principiile dezvoltării durabile, conceptul de comportament durabil şi modul în care pot fi aplicate în practică principiile dezvoltării durabile; Egalitate de şanse, în care sunt prezentaţi termenii specifici, legislaţia aplicabilă la nivel naţional şi european, instituţiile cu atribuţii în domeniul egalităţii de şanse şi un ghid de implementare a politicilor de egalitate de şanse; Sănătate, în care sunt prezentate principii de bază pentru o viaţă sănătoasă, atât în cadrul unor materiale cât şi a unor prezentări video; Descriere proiect, în care sunt prezentate obiectivele proiectului, activităţile şi rezultatele aşteptate şi priorităţile transversale cărora li se adresează proiectul, şi anume: egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, inovare şi tehnologia informaţiei, abordare interregională, îmbătrânire activă şi valoarea adăugată a proiectului; Descriere parteneri, în care sunt prezentaţi cei 2 parteneri, solicitantul SC Info Grup şi partenerul AJOFM Giurgiu; Ştiri, în care sunt prezentate principalele etape parcurse în implementarea proiectului; Contact,  în care sunt prezentaţi reprezentanţii celor 2 parteneri care sunt implicaţi în coordonarea proiectului; Comunităţi durabile, în care urmează a fi prezentate cele 28 de comunităţi care participă la implementarea proiectului; Forum, destinat comunicării între echipa de proiect,  membrii reţelei de dezvoltare a resurselor umane din mediul rural, REDER şi persoanelor interesate de problematica abordată în cadrul materialelor prezentate în website şi Poze proiect, în care sunt prezentate fotografii de la cursurile organizate în cadrul proiectului. În cadrul proiectului, ne-a mai precizat Rodica Ciobanu, sunt distribuite şi pliante informative pe tematicile prezentate în cadrul website-ului, persoanelor interesate.

Heliade CĂLIN