Proiectul Dezvoltare rurală şi integrare pe piaţa muncii”, contract POS DRU/110/5.2/G/88227, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU), Axa prioritară 5, DMI 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”,  implementat de SC INFO GRUP SRL  în parteneriat cu AJOFM Giurgiu

 Durata proiectului este de 24 luni, iar bugetul total de 1086075 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea durabilă a capitalului uman şi asigurarea de oportunităţi sporite de participare pe piaţa muncii pentru 430 de persoane din mediul rural.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt

 • Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din zonele rurale şi facilitarea integrării durabile pe piaţa muncii pentru 430 de persoane din mediul rural
 • Asigurarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale prin înfiinţarea unei reţele de dezvoltare a resurselor umane, stimularea iniţierii şi dezvoltării de afaceri prin promovarea culturii antreprenoriale şi accesarea fondurilor europene, conştientizarea conceptelor de dezvoltare durabila, egalitate de şanse şi a unui mod de viata sănătos

Activităţile proiectului:

 1. Organizarea, instruirea şi activarea reţelei de dezvoltare a resurselor umane, REDER.
 2. Consiliere profesionala pentru participanţii la instruire in cadrul proiectului.
 3. Instruire in mediul rural.
 4. Campanii de promovare si informare destinate dezvoltării durabile a zonelor rurale.
 5. Achiziţii proiect.
 6. Audit proiect.
 7. Vizibilitate proiect
 8. Management proiect

Rezultate anticipate:

 • minim 30 de persoane fac parte din reţeaua de dezvoltare rurala REDER
 • minim 30 de persoane, membrii al reţelei, instruite in informatică şi informate despre antreprenoriat şi fonduri europene, dezvoltare durabilă, egalitate de şanse şi sănătate.
 • un website www.reder.ro realizat
 • minim 430 de persoane participă la consiliere profesionala
 • minim 14 persoane vor fi angajate în perioada proiectului
 • minim  430 de persoane participă la instruire în competenţe informatice
 • 90% din participanții la instruire certificați
 • 387 persoane certificate
 • o campanie de promovare în domeniul antreprenoriatului şi fondurilor europene
 • o campanie de promovare a dezvoltării durabile
 • o campanie de promovare a egalităţii de şanse
 • o campanie de promovare a unui mod de viata sănătos
 • o campanie de prezentare a materialelor destinate consilierii profesionale
 • un website www.constientizarerurala.ro realizat

Rezultate atinse:

 • 35 de persoane fac parte din reţeaua de dezvoltare rurala REDER, procent de depășire 16,7%.
 • 35 de persoane, membrii al reţelei, au fost instruite in cadrul cursului de competențe informatice și de competențe sociale și civice și informate despre antreprenoriat şi fonduri europene, dezvoltare durabilă, egalitate de şanse şi sănătate, procent de depășire 16,7%.
 • 33 de persoane, membrii al reţelei, au absolvit cursul de competențe informatice și de competențe sociale și civice, procent de depășire 10 %.
 • un website dedicat membrilor rețelei REDER www.reder.ro realizat
 • 618   persoane au participat la consiliere profesionala, procent de depășire 43,73%.
 • 25  persoane au fost angajate în perioada proiectului, procent de depășire 78,57 %.
 • 596  persoane au participați la instruire în competenţe informatice, procent de depășire 38,6%
 • 96,98 %  din participanții la instruire certificați
 • 578 persoane certificate la cursul de competenţe informatice, procent de depășire 49,38%
 • o campanie de promovare în domeniul antreprenoriatului şi fondurilor europene în derulare
 • o campanie de promovare a dezvoltării durabile în derulare
 • o campanie de promovare a egalităţii de şanse în derulare
 • o campanie de promovare a unui mod de viață sănătos în derulare
 • o campanie de prezentare a materialelor destinate consilierii profesionale în derulare
 • un website www.constientizarerurala.ro activ

 

Website-ul www.constientizarerurala.ro este destinat realizării campaniilor de  informare şi promovare în comunităţile rurale din judeţul Giurgiu. Peste 16800 de vizitatori au accesat acest site, care conține informații foarte utile pe o largă tematică:

Agricultura ecologică, în care sunt prezentate materiale informative referitoare la principiile agriculturii ecologice şi a modului în care acestea pot fi aplicate în mod practic. Cei interesați de cultivarea legumelor în gospodăria proprie găsesc informații despre realizarea compostului, tipurile de plante care ne ajută să protejăm sau să tratăm în mod natural diverse boli sau dăunători, moduri de fertilizare naturală a solului, asocierea culturilor și multe alte subiecte utile.

Antreprenoriat, în care sunt prezentate tipurile de afaceri ce sunt frecvent  deschise în mediul rural, Persoană Fizică Autorizată, Întreprindere Individuală, Întreprindere Familială şi Societate Comercială, avantajele şi dezavantajele fiecăreia, un test de identificare a abilităţilor antreprenoriale, aspecte care trebuie luate în considerare la demararea unei afaceri, finanţarea afacerii.

Consiliere profesională,  în care sunt prezentate sfaturi pentru completarea unui CV, modul de realizare a unei scrisori de intenţie, modalităţi eficiente de prezentare la interviu, medierea electronică şi modul de utilizare a portalului www.jobgiurgiu.ro pentru medierea electronică pe piaţa muncii.

Dezvoltare durabilă, în care sunt prezentate strategia Europa 2020, principiile dezvoltării durabile, conceptul de comportament durabil şi modul în care pot fi aplicate în practică principiile dezvoltării durabile. Materialele prezentate ne ajută să devenim mai responsabili în acțiunile noastre astfel încât să oferim o șansă viitorului copiilor noștri, în condițiile în care ne confruntăm din ce în ce mai mult cu schimbările climatice iar estimările cercetătorilor sunt destul de pesimiste.

Egalitate de şanse, în care sunt prezentaţi termenii specifici, legislaţia aplicabilă la nivel naţional şi european, instituţiile cu atribuţii în domeniul egalităţii de şanse şi un ghid de implementare a politicilor de egalitate de şanse

Sănătate, în care sunt prezentate principii de bază pentru o viaţă sănătoasă, atât în cadrul unor materiale cât şi a unor prezentări video. O mare varietate de teme, din care pot fi enumerate hipertensiunea, dieta ideală, exercițiul fizic, excesul ponderal și curele de slăbire, factori naturali de creștere a imunității, diabetul, cancerul antioxidanții pot fi înțelese prin vizionarea prezentărilor video.

Descriere proiect, în care sunt prezentate obiectivele proiectului, activităţile şi rezultatele aşteptate şi priorităţile transversale cărora li se adresează proiectului, anume: egalitatea de şanse. dezvoltarea durabilă, inovare şi tehnologia informaţiei, abordare interregionala, îmbătrânire activă şi valoarea adăugată a proiectului.

– Descriere parteneri, în care sunt prezentaţi cei 2 parteneri, solicitantul SC Info Grup şi partenerul AJOFM Giurgiu

Ştiri, în care sunt prezentate principalele etape parcurse în implementarea proiectului

Contact,  în care sunt prezentaţi reprezentanţii celor 2 parteneri care sunt implicaţi în coordonarea proiectului

Comunităţi durabile, în care urmează a fi prezentate cele 28 de comunităţi care participă la implementarea proiectului.

Poze proiect, în care sunt prezentate fotografii de la cursurile organizate în cadrul proiectului.

În cadrul proiectului au fost distribuite peste 30000 de pliante informative pe tematicile prezentate în cadrul website-ului, anume dezvoltare durabilă și agricultură ecologică, antreprenoriat și fonduri europene, egalitate de șanse, consiliere profesională și sănătate  persoanelor interesate din localitățile rurale ale județului Giurgiu.

 

Coordonator promovare,

Rodica Ciobanu