Demarat în luna noiembrie, programul privind instalarea sistemelor de încălzire ce utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, având ca beneficiari unităţi administrativ teritoriariale, instituţii publice şi unităţi de cult – cunoscut sub numele de “Casa verde pentru instituţii” – a programat o primă sesiune de depunere de proiecte în perioada 15 decembrie 2010-20 ianuarie 2011. Pentru a obţine bani prin acest program, pot aplica unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult, putându-se solicita finanţare pentru mai multe locaţii în cadrul aceluiaşi proiect. Finanţarea nerambursabilă, ce poate acoperi până la 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului, se face eşalonat, prin decontare în baza unor cereri de trageri, pe măsura realizării proiectului. Sunt eligibile cheltuielile prevăzute pentru realizarea investiţiei conform studiului de fezabilitate (instalaţii, echipamente, subansamble, construcţii aferente instalaţiilor), cheltuielile cu montajul, verificările şi probele instalaţiilor, taxa pe valoarea adăugată şi cheltuielile cu consultanţa, studii de fezabilitate, proiectul tehnic, în limita a 8% din investiţia de bază. Sumele ce pot fi obţinute prin depunerea de proiecte pe acest program variază în funcţie de tipul solicitantului; astfel, instituţiile publice pot obţine până la 2.000.000 de lei, unităţile de cult – până la 500.000 de lei, iar în cazul unităţilor administrativ-teritoriale, cuantumul acestor sume este stabilit în funcţie de numărul de locuitori: 4.000.000 lei, pentru număr de locuitori mai mare de 100.000, 3.000.000 lei – între 50.000 şi 100.000 locuitori, 2.000.000 lei – 20.000-50.000 locuitori, 1.000.000 lei – între 3.000 şi 20.000 locuitori şi 500.000 lei, pentru localităţi cu o populaţie mai mică de 3.000 locuitori. De această dată, Agenţia de Protecţie a Mediului Giurgiu nu mai are decât rol de consultanţă, dosarele urmând a fi depuse direct la Administraţia Fondului de Mediu.

Cristina MOISE