Începând de anul viitor, justiţiabilii (indiferent că sunt persoane fizice sau juridice), vor fi obligaţi să participe la o şedinţă de informare privind medierea, înainte de a ajunge în faţa instanţei de judecată.

Noua obligaţie a justiţiabililor este prevăzută la art. 60 , introdus în Legea Medierii, care prevede: „în litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de soluţionare a conflictelor, părţile şi/sau partea interesată, după caz, sunt ţinute să facă dovada că au participat la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii”. Această prevedere intră în vigoare  de la publicarea Legii nr. 155/2012 în Monitorul Oficial, adică în 9 ianuarie 2013.  Legea precizează că dovada participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii într-o anumită materie se face printr-un proces-verbal de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea.

Potrivit noilor reglementări aplicabile din acest an, procedura prealabilă instanţei de judecată va fi obligatorie:

– în domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invoca existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor; – în materia dreptului familiei (neînţelegerile care ţin de continuarea căsătoriei, partajul de bunuri comune, exerciţiul drepturilor părinteşti, stabilirea domiciliului copiilor, contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor sau orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii); –  în domeniul litigiilor privind posesia, granituirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;  – în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care, prin legi speciale, nu este prevăzută o altă procedură; – în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;  – în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la Registrul Comerţului şi a cazurilor în care părţile aleg să recurgă la procedurile prevăzute la art. 999-1018 din Codul de procedură civilă; – în cazul infracţiunilor pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă  a persoanei vătămate şi împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, după formularea plângerii, dacă făptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, cu condiţia ca victima să îşi exprime consimţământul de a participa la şedinţa de informare împreună cu făptuitorul. Pentru mai multe relaţii juridice sunaţi la telefonul redacţiei: 0246/210187.

JGR

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here