timthumbÎn perioada 09 – 15.11.2015, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vlaşca” al judeţului Giurgiu a efectuat 15 controale de prevenire a situaţiilor de urgenţă pe raza judeţului Giurgiu.

În urma controalelor au fost aplicate 16 avertismente, 7 amenzi contravenţionale în cuantum de 236.501 lei şi a fost dispusă măsura complementară de oprire a funcţionării pentru o perioadă de 60 de zile a 3 unităţi de alimentaţie publică cu destinaţia club/ discotecă din localităţile Mihăileşti, Hotarele şi Ogrezeni, cu respectarea Hotărârii de Guvern nr. 915 din 2015.

De asemenea, potrivit Legii nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu completările ulterioare, au fost sigilate căile de acces destinate clienţilor şi a fost aplicat anunţul “Oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor de către ISU Giurgiu pentru încălcarea gravă a cerinelor de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi”.

          Verificarea operatorilor economici şi a instituţiilor unde este afluxluburi/disotecă  mare de persoane a constituit permanent o prioritate pentru Inspectoratul pentru situaţii de Urgenţă “Vlaşca” al judeţului Giurgiu, activitatea având caracter continuu.