Pe total economie câştigul salarial mediu nominal brut în luna ianuarie 2010 a fost de 1967 lei, cu 2,8% mai mic faţă de luna precedentă, pe judeţul Giurgiu în timp ce câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1426 lei, în scădere şi el, cu 51 lei (-3,5%) faţă de luna precedentă. Indicele câştigului salarial real pentru luna ianuarie 2010 faţă de luna precedentă, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 94,9%. În luna ianuarie 2010, în majoritatea activităţilor economice, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai scăzut decât în luna decembrie 2009, când s-au acordat premii ocazionale (pentru sărbătorile de iarnă, prime de vacanţă sau de performanţă), drepturi în natură şi ajutoare băneşti din fondul de salarii, ori s-au realizat producţii mai mari.

Tot din datele statistice aflăm că uşoarele creşteri ale câştigului salarial mediu net din luna ianuarie 2010 faţă de luna precedentă, în unele activităţi economice, au fost determinate de acordarea de premii ocazionale (inclusiv al 13-lea salariu pentru anul 2009), de revenirea din concedii fără plată şi de cazurile de şomaj tehnic. Creşterile înregistrate au fost cu peste 38% în activităţile auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii; cuprinse între 12% şi 19% în activităţile de spectacole, culturale şi recreative, sănătate şi asistenţă socială, învăţământ, transporturi pe apă; între 2% şi 8% în alte activităţi industriale, administraţie publică, agricultură, vânătoare şi servicii anexe, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii informatice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat :cu peste 34% în silvicultură şi exploatare forestieră, pescuit şi acvacultură; între 23% şi 30% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, alte activităţi extractive, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, intermedieri financiare; între 16% şi 19% în telecomunicaţii, fabricarea echipamentelor electrice, cercetare-dezvoltare, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; între 12% şi 16% în captarea, tratarea si distribuţia apei, extracţia minereurilor metalifere, fabricarea altor mijloace de transport, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (inclusiv înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală; activităţi de difuzare si transmitere de programe), activităţi de servicii anexe extracţiei, industria metalurgică, extracţia cărbunelui superior şi inferior, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea produselor din tutun.

J.G.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here