(Scurt bilanţ al primului an de mandat, într-un dialog cu primarul comunei MALU, Eugen Şoavă)

 

Reporter:  Cunoscute fiind obiectivele pe care vi le-aţi propus, ştim de asemenea că în mare parte acestea au fost realizate, dar ca primar sunteţi pe deplin mulţumit de realizările anului 2013?

Eugen Şoavă: Aş fi dorit să pot spune că da… sunt mulţumit, dar datorită faptului că în comuna Malu nu există încă reţea de canalizare, nu am cum să mă pot declara pe deplin mulţumit. Cu toate că aşa cum vă spuneam, la întâlnirea precedentă s-au realizat foarte multe lucruri care ne conferă nouă ca şi executiv, Consiliu local,  posibilitatea să ne mândrim cu ceea ce s-a făcut în folosul comunităţii fără să beneficiem de vreun sprijin financiar din partea Consiliului Judeţean. Dar aşa cum am promis şi în campania electorală mălurenii nu vor rămâne fără canalizare, în acest moment ne aflăm în faza licitaţiei pe SEAP, ne-am susţinut dosarul în consiliul tehnico-economic al ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, dosar care a fost avizat favorabil urmând să semnăm contractul de finanţare cu Ministerul Dezvoltării şi în cel mai scurt timp posibil să demarăm lucrările.

Rep: Domnule primar cu toate că prefectul este apolitic, fiind reprezentantul guvernului în teritoriu, lumea în târg vorbeşte că prefecta noastră nu numai că simpatizează cu PSD-ul dar primeşte dispoziţii de la acest partid, pe care le îndeplineşte întocmai şi la timp, cum se spunea în armată. Orientarea dumneavoastră politică este PNL, în acest context cum au decurs relaţiile  dumneavoastră de colaborare cu Instituţia Prefectului cât şi cu Consiliul Judeţean al cărui preşedinte este ca şi orientare politică PNL.

E.Ş: La această întrebare nu este greu de răspuns. Numai că răspunsul pe care am să vi-l dau  nu cred că corespunde aşteptărilor dumneavoastră. Lucrurile stau exact invers. Este  un paradox. Pot spune că relaţiile de colaborare cu Prefectura se desfăşoară

într-un cadru normal, cu toate că doamna prefect numai apolitică nu este. Dumneaei este fără echivoc PSD-istă, dar fără carnet de partid, dar nu acelaşi lucru pot spune  despre prietenul, mălureanul, colegul de partid şi preşedintele Consiliului Judeţean Vasile Mustăţea, care probabil tocmai din aceste considerente, Primăria Malu nu a primit niciun leu de la Consiliul Judeţean, cu toate că am primit  asigurări ferme de la preşedintele CJ că vom primii 30 de mii de lei pentru monumentul nou realizat.   În afară de promisiune nu am primit însă nimic altceva. Aşa că neprimind banii necesari  am fost nevoiţi  să refacem bugetul pentru a ne putea plăti datoriile.

Rep: Ştim că în programul dumneavoastră electoral a-ţi făcut o serie de promisiuni alegătorilor, în mare parte realizate. Sunt cumva şi obiective în slujba celor pe care-i păstoriţi, dar  la care nu a-ţi făcut referire în campania electorală, şi care sunt acestea?

E.Ş: Cu siguranţă că sunt şi chiar am să vă dau câteva exemple în acest sens. În anul 2013 am realizat Monografia Comunei Malu care este, şi spun aceasta fără falsă modestie, un lucru extrem de important.  Lucrarea cuprinde o trecere în revistă a istoriei, culturii şi tradiţiilor din comună precum şi a oamenilor de vază care o reprezintă. Un alt obiectiv despre care nu s-a făcut vorbire în campania electorală a fost modernizarea terenului de fotbal, unde s-a realizat irigarea gazonului prin aspersie subterană, cabine dotate modern pentru oaspeţi şi gazde, scaune pentru spectatori, iluminat eficient etc. Tot în această notă reamintim Monumentul care evocă eroismul de care au dat dovadă mălurenii în Războiul de Independenţă şi cele două războaie mondiale, împădurirea a 7 ha de teren în afara localităţii şi multe alte lucruri pe care vi le-am mai prezentat cu altă ocazie,  dar despre care  nu s-a vorbit în campania electorală. Toate aceste realizări nu ar fi fost posibile însă fără concursul dat de consilierii locali. În Consiliul local Malu parti-pri-urile politice nu au ce căuta,  primând interesul pentru cetăţenii comunei cărora dorim să le oferim  o viaţă apropiată de nivelul de trai şi civilizaţie din ţările europene. Pentru ca acest deziderat să fie posibil am întocmit Strategia de Dezvoltare a Comunei Malu pentru perioada 2014-2020

Rep: Puteţi să ne spuneţi în câteva cuvinte  ce cuprinde Strategia de Dezvoltare a Comunei Malu?

E.Ş: Strategia de Dezvoltare a Comunei Malu nu poate fi descrisă în câteva cuvinte deoarece este un proces amplu cu multe puncte, în care se prezintă atât punctele forte dar şi punctele slabe ale proiectelor propuse pe fiecare domeniu de activitate în parte.Voi încerca să vă prezint o sinteză din cuprinsul strategiei a celor mai importante puncte. Aş începe cu agricultura care este activitatea de bază a comunei. Aceasta  este avantajată atât de existenţa unui sol deosebit de favorabil pentru agricultură cât şi datorită reliefului zonei format din câmpii întinse, în majoritate şi luncă. Împărţirea teritorială a comunei este net  în favoarea suprafeţelor de teren agricol, acestea constituind 98% din suprafaţa comunei, suprafaţă care este în prezent valorificată integral. O agricultură modernă în zonă nu este posibilă fără atragerea de fonduri europene, ce pot oferii noi oportunităţi de dezvoltare în sectorul agricol unde în majoritatea cazurilor deţinătorii de terenuri agricole practică o agricultură rudimentară deoarece sunt slab dotaţi tehnic. Reticenţa oamenilor de a arenda terenurile sau de a face asocieri în vederea efectuării lucrărilor mecanizat pe suprafeţe  extinse. Deţinătorii de terenuri agricole nu au suficiente surse băneşti pentru susţinerea contribuţiei proprii în proiectele cu finanţare din fonduri structurale. În afară de faptul că nu dispun de bani pentru atragerea de fonduri agricultorii întâlnesc şi o serie de dificultăţi majore în accesarea fondurilor structurale din cauza multitudinii de avize şi acorduri necesare implementării unui proiect, sunt proceduri greoaie şi durata este foarte mare până se emit avizele, acordurile, emise de autorităţile competente. Toate aceste neajunsuri, conjugate fac ca agricultura din zonă în acest moment să se desfăşoare

într-un mod greoi, rudimentar, ceea ce duce implicit la scăderea producţiei la hectar, ei bine toate aceste aspecte sunt cuprinse în strategia de dezvoltare. Un alt aspect extrem de important este acela că zona noastră poate deveni un potenţial punct de atracţie   turistic, datorită cadrului natural mirific ce o înconjoară. Astfel apropierea de Balta Jianca şi de Lunca Dunării creează o deschidere importantă către realizarea de baze de agrement şi facilităţi specifice pescuitului. În acest sens, există evaluarea Autorităţii de Management, un proiect de amenajare a heleşteului de la balta Jianca, propus spre finalizare în Programul Operaţional pentru Pescuit. Sunt foarte multe de spus, dar şi mai multe de făcut, întrucât timpul nu ne mai permite deoarece, aşa cum

v-am spus în preambulul interviului, sunt solicitat să particip la o şedinţă… Cu certitudine  la următoarea întâlnire vom discuta şi despre celelalte puncte cuprinse în STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI MALU, în perioada 2014-2020.

Ne-am  despărţim de edilul comunei  Malu cu promisiunea că vom reveni şi că bilanţul va fi şi mai fructuos.

I.C. MANDU