În ciuda dificultăţilor cu care se confruntă, poliţiştii giurgiuveni încearcă să facă faţă situaţiei infracţionalităţii locale. Cum reuşesc acest lucru, dar şi alte detalii despre activitatea Poliţiei giurgiuvene, am aflat dintr-un interviu realizat cu şeful Inspectoratului Judeţean de Poliţie Giurgiu, comisar şef de Poliţie Nicolae Dobrin.

Rep.: Domnule comisar şef, pe fondul crizei acute pe care o traversează România şi, implicit, şi judeţul nostru, ce ne puteţi spune despre infracţionalitatea din Giurgiu? A crescut acest indicator comparativ cu anul trecut?

Nicolae Dobrin: Potrivit datelor centralizate de noi, în primele nouă luni ale anului 2010, evoluţia indicatorilor înregistraţi la nivelul I.P.J. Giurgiu relevă o stabilitate a fenomenului infracţional, fără creşteri considerabile ale infracţionalităţii. Activitatea efectivelor de poliţie s-a concentrat pe oferirea serviciului public poliţienesc de calitate pentru îndeplinirea obiectivelor: siguranţa cetăţeanului şi aderarea la Spaţiul Schengen în 2011. Prevenirea şi combaterea criminalităţii stradale în sistem integrat, prin atragerea şi a celorlalte componente ale sistemului de ordine şi siguranţă publică, a constituit un obiectiv prioritar pentru poliţia giurgiuveană. Îmbucurător este faptul că criminalitatea stradală înregistrează scăderi considerabile la următoarele genuri de infracţiuni : furturi din societăţi comerciale cu 80%; furturi de auto cu 85% ; infracţiunile de tâlhărie cu 50%. Se constată, totuşi, o uşoară creştere – cu 5 fapte – la furturile din auto. Şi în ceea ce priveşte infracţiunile cu violenţă, situaţia este mai bună decât cea din anul precedent; astfel, la nivelul judeţului Giurgiu, infracţiunile cu violenţă (omor, tentativa la infracţiunea de omor, vătămare corporală gravă) cunosc un trend descendent cu circa 20 %.

Scad, de asemenea, în procente de peste 15%, furturile de animale şi tâlhăriile, dar se înregistrează o creştere a infracţiunilor de furt din locuinţe cu 39%, cele mai multe fapte fiind comise din case de vacanţe. Poliţiştii au acţionat permanent pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă. Au fost constatate 1031 de infracţiuni economico-financiare, din care 143 de evaziune fiscală, fiind cercetate 100 de persoane. În mediul rural s-a constatat o uşoară creştere a infracţionalităţii, ponderea faptelor sesizate este reprezentată de infracţiunile judiciare, predominând infracţiunile de furt, în timp ce infracţiunile cu violenţă se menţin în limite scăzute.

Rep.: Aveţi probleme cu fondurile necesare achiziţionării carburanţilor, birotică, etc.?

N. D.: Nu, nu se poate spune că avem astfel de probleme, deoarece au fost alocate fondurile necesare în vederea asigurării carburanţilor şi biroticii. Nu s-au înregistrat dificultăţi la alimentarea cu carburant a autovehiculelor din dotarea Inspectoratului. Misiunile poliţiştilor de patrulare şi de intervenţie la evenimentele sesizate se desfăşoară corespunzător asigurării climatului de ordine şi siguranţă la nivel judeţean.

Rep.: În luna decembrie are loc vizita de evaluare (ultima) a experţilor Schengen. Poliţiştii din Giurgiu sunt pregătiţi să-şi desfăşoare activitatea în noile condiţii impuse de aderarea la Spaţiul Schengen?

N.D.: Echipa managerială a I.P.J.Giurgiu manifestă responsabilitate faţă de formarea profesională în domeniul Schengen a personalului propriu. La nivel judeţean, 14 poliţişti formatori realizează continuitatea activităţilor de pregătire generală şi specială în funcţie de atribuţii şi misiuni în domeniul Schengen. Pregătirea profesională în domeniul Schengen s-a realizat prin formare profesională iniţială şi formare profesională continuă şi a vizat personalul cu funcţii de conducere şi de execuţie. Se continuă procesul de modernizare si de întărire a capacităţii instituţionale a poliţiei giurgiuvene de a se alinia la practicile europene poliţieneşti, în vederea aderării la spaţiul Schengen. Concomitent cu creşterea gradului de pregătire profesională a poliţiştilor se continuă activităţile pentru definitivarea infrastructurii Schengen la nivelul serviciilor, subunităţilor şi posturi de poliţie comunale, care se va realiza până la data de 30.12.2010. În prezent, realizăm extinderea Reţelei de Comunicaţii Integrate Voce – Date pentru asigurarea suportului de comunicaţii, la nivel de acces, necesar structurilor M.A.I. care concură la constituirea mediului informatizat de cooperare european în domeniul afacerilor interne.  Pentru implementarea cerinţelor Schengen privind accesul la bazele de date se derulează proiecte care vizează: modernizarea sistemului informatic, managementul stocării datelor şi modernizarea aplicaţiilor. În luna noiembrie a.c. va avea loc evaluarea întregului personal al I.P.J.Giurgiu cu privire la gradul de pregătire în domeniul de referinţă. Pe timpul ultimei vizite de evaluare, din perioada 06-10.12.2010, membrii grupului de la Bruxelles vor analiza modul în care poliţiştii ştiu să folosească baza de date Schengen. În concluzie, pot spune că poliţiştii giurgiuveni sunt pregătiţi să lucreze în noile condiţii impuse de aderarea la spaţiul Schengen.

Rep.: Cum se desfăşoară colaborarea dintre poliţisti şi jandarmi pe timpul executării misiunilor de menţinere a ordinii publice? Sunteţi mulţumit?

N.D.: Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu acţionează în sistem integrat cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi pentru a creşte capacitatea operativă de acţiune şi intervenţie în scopul prevenirii şi combaterii fenomenului infracţional şi contravenţional, în conformitate cu prevederile legilor în vigoare. Acţiunile commune Poliţie – Jandarmerie au la bază conceptul de cooperare interstituţională, formând un sistem unitar şi eficient de apărare a intereselor legitime ale cetăţenilor. La nivelul ambelor instituţii realizăm un schimb operativ de informaţii pentru gestionarea pozitivă a situaţiilor de risc şi acordăm o atenţie sporită supravegherii unor obiective şi locuri vulnerabile din zonele aglomerate, discoteci, târguri şi din zona instituţiilor de învăţământ, acţionând eficient pe linia prevenirii infracţiunilor stradale. Consider că poliţia şi jandarmeria formează o echipă racordată la exigenţele prezentului care are misiunea de a contribui la creşterea gradului de siguranţă civica.

Rep.: Domnule comisar şef, vă mulţumim.

Interviu realizat de Florina Drăgulin.