apa-robinetVenim în întâmpinarea cetăţenilor cu noi stipulări legislative care au modificat sau completat Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006.

Astfel, operatorii au dreptul să sisteze furnizarea/prestarea serviciului acelor utilizatori care nu îşi achită contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor, prin debranşarea de la reţelele publice de distribuţie a apei ori de la reţelele publice de canalizare, şi să solicite recuperarea debitelor în instanţă. 

– Reluarea furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se va face în urma efectuării plăţii facturilor restante; cheltuielile justificate aferente sistării, respectiv reluării furnizării/prestării serviciului, se suportă de către utilizator. 

De asemenea, beneficiarii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să ştie că următoarele fapte constituie contravenţii:

– refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare, în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor ori pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii; 

– orice intervenţie neautorizată a utilizatorului asupra elementelor componente ale sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare; 

– împiedicarea de către utilizator, în orice mod, a accesului operatorului la căminele de racord, pentru prelevarea de probe de monitorizare a apelor uzate; 

– împiedicarea de către utilizator, în orice mod, a accesului operatorului la instalaţiile de preepurare, în scopul efectuării controlului. 

Toate contravenţiile de mai sus se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. 

“Apa Service” Giurgiu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here