garda-financiara-logoAvere nejustificată 

Conform unui comunicat al Agenției Naționale de Integritate, instituția  a constatat existența unei diferențe nejustificate, în cuantum de de 158.034,69 Lei (aprox. 42.115 Euro), între averea dobândită și veniturile realizate în perioada 2007 — 2009 de către GHERGHELECI IONEL, fost Comisar șef în cadrul Comisariatului General al Gărzii Financiare — Secția Giurgiu, împreună cu familia.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel București, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate de către GHERGHELECI IONEL, împreună cu familia, în perioada 2007 — 2009.

 Conform aceluiași comunicat GHERGHELECI IONEL a deținut funcția de Comisar șef în cadrul Comisariatului General al Gărzii Financiare — Secția Giurgiu în perioada 01 iunie 2007 — 23 septembrie 2013. Menționăm faptul că, în anul 2013, Comisariatul General al Gărzii Financiare a fost desființat. GHERGHELECI IONEL a fost totodată informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază — de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

(Jurnal)