Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Giurgiu a declarat un caz de turbare la o pisică într-o gospodărie din satul Dăiţa, Comuna Daia. Nepotul familiei a fost muşcat de mână. Copilul a fost transportat la spitalul Matei Balş – Bucureşti.  Totodată pisica a muşcat un câine şi o altă pisică. Animalul care a muşcat a fost împuşcat şi a fost transportat la LSVSA Giurgiu pentru efectuarea examenului pentru rabie.

În urma analizelor de laborator s-a confirmat diagnosticul de rabie.

Imediat după confirmarea diag­nosticului, autorităţile au luat mă­su­rile legale : declararea focarului de rabie în localitatea respectivă şi sta­bilirea măsurilor de carantină. În localitatea Daia, DSVSA Giurgiu a dispus  următoarele măsuri:  stabilirea zonei de protecţie şi zona de supraveghere; întoc­mi­rea hărţilor epizootice şi anun­ţa­rea cabinetelor sanitar-veteri­nare din zonă; anunţarea autorităţilor locale din zona focarului şi instituirea mă­surilor specifice; catagrafierea cîinilor şi pisicilor  din zonă şi efec­tuarea vaccinărilor de completare; supravegherea animalelor do­mes­­­tice şi sălbatice din zona respecti­vă.

Se interzice lăsarea liberă a cîinilor în afara curţilor, aceştia tre­buind să fie legaţi la loc fix.

DSVSA Giurgiu precizează că s-a impus supravegherea ani­ma­lelor domestice şi sălbatice, în special a vul­pilor de către organele silvice şi de vînătoare.

În cazul găsirii animalelor sălbatice moarte se anunţă imediat medicul veterinar sau DSVSA Giurgiu. Se interzice jupuirea  animalelor sălbatice gă­si­te moarte.

Cada­vre­le animalelor sălbatice găsite vor fi trimise, numai de către personalul de specialitate din cadrul DSVSA Giurgiu,  pentru exa­me­nul de laborator în direcţia de­pistării rabiei.

Ridicarea măsurilor de carantină se va face după 30 de zile de la ultimul caz de moarte sau ucidere din cauza rabiei, dacă în localitatea respectivă nu mai sînt animale ţinute sub carantină sau sub observaţie sanitar-veterinară pen­tru această boală.

Rabia este o boală infecţioasă care atacă sis­te­mul nervos şi cauzează encefali­ta. Odată semnele clinice apărute la animale, nu există tratament, boa­la fiind fatală în 3 – 7 zile de la instalarea acesteia. Simptomele rabiei la animale sunt: modificări de comportament, febră, reflexe o­culare încetinite, agresivitate, ten­dinţa de a muşca alte animale şi obiecte, dezorientare, tremură­turi, paralizie.

Director Executiv,

Dr Nae Dumitru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here