APDF calendare si agendeNavigaţia interioară este un mod de transport ecologic, cu toate acestea, este necesar ca deşeurile generate din operarea navei sau de persoanele de la bord să fie administrate adecvat.
Pentru că Dunărea, al doilea fluviu ca lungime din Europa, străbate drumul prin 10 ţări, condiţiile-cadru pentru gestionarea deşeurilor generate de nave sunt diverse şi complexe. Acest lucru face gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate de nave o problemă complexă, din mai multe motive: pe de o parte sunt aplicate diferite sisteme tehnice şi de finanţare pentru eliminarea deşeurilor, iar pe de altă parte, înlăturarea lor nu este posibilă pentru toate navele în toate ţările, ar putea fi costisitoare şi să dureze mult timp. Aceste condiţii sporesc riscul de evacuare a deşeurilor în mod ilegal, punând astfel în pericol ecosistemul fluviului Dunărea şi locuitorii săi. Prin urmare, este necesar un acord internaţional cu caracter juridic obligatoriu, elaborat pe baza testelor pilot practice implementate în cadrul proiectului CO-WANDA, cu implicarea susţinută a autorităţilor şi a observatorilor internaţionali.
Consorţiul proiectului
CO-WANDA a creat un cadru armonizat şi coordonat de gestionare a deşeurilor generate de nave, la nivel internaţional – Convenţia Internaţională pentru Managementul Deşeurilor pe Dunăre (IDSWC). Pe lângă reglementările naţionale care sunt diferite – din zona munţilor Pădurea Neagră şi până la Marea Neagră, există regulamente, acorduri şi recomandări internaţionale, care abordează doar parţial problemele interdisciplinare de gestionare a deşeurilor generate de nave.
Cu toată supra-abundenţa de reglementări, nu toate problemele sunt abordate în mod satisfăcător, fiind vizibile şi unele lacune. Este astfel evidentă necesitatea unui cadru comun şi armonizat, ţinând cont de specificul ţărilor riverane Dunării.
Între anii 2012-2014, a fost elaborat draft-ul Convenţiei Internaţionale pentru Managementul Deşeurilor pe Dunăre, menită să completeze lacunele prevederilor legislaţiei în vigoare.
Facilităţile de preluare a deşeurilor de cel mai înalt nivel, schemele transparente şi rezonabile de stabilire a preţurilor precum şi verificările eficiente, sunt factori cruciali pentru funcţionarea sistemului de gestionare a deşeurilor generate de nave, care va proteja Dunărea de poluare.
Dincolo de iniţiativele comune, oamenii implicaţi sunt, de fapt, cei care fac diferenţa. Un management corespunzător al deşeurilor provenite de la nave începe cu păstrarea navelor în bune condiţii şi continuă cu prevenirea formării şi tratarea cu grijă a deşeurilor generate.
Convenţia internaţională pentru managementul deşeurilor pe Dunăre asigură baza legală pentru armonizarea pe plan internaţional a gestionării deşeurilor generate de nave de-a lungul fluviului Dunărea şi afluenţii săi navigabili. Navele, care navighează pe Dunăre trecând prin diferite ţări, vor putea să predea deşeurile conform unor proceduri similare.
Convenţia prevede reguli şi obligaţii pentru navele care navighează pe Dunăre, pentru operatorii economici asociaţi transportului pe căile navigabile interioare, precum şi pentru statele participante, care vor contribui la crearea unei reţele de infrastructură suficient de densă, şi la punerea în aplicare a sistemului.
Navele care navighează pe Dunăre – de transport marfă şi de pasageri – vor fi obligate să achiziţioneze o vinietă pentru deşeuri de hidrocarburi. Pentru deşeurile asociate mărfii transportate şi cele de alte tipuri, sunt aplicate diferite reguli de finanţare, aplicând principiul poluatorul plăteşte. Eforturile comune, cooperarea internaţională şi angajamentul statelor sunt cerinţe indispensabile pentru declanşarea negocierilor şi intrarea în vigoare a Convenţiei. Ulterior, Organismul Internaţional de Coordonare va armoniza eforturile comune pentru a pune în aplicare şi a conduce sistemul de egalizare fiscală. Statele Dunării vor înfiinţa instituţii naţionale şi mecanisme de control.
Manager Proiect,
Dănuţ Ofiţeru