anunt de presa finalizare proiect-Matmar_finalProgramul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”
-cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

 Anunț de presă

 Finalizare proiect “Necesar de utilaje tehnologice pentru dezvoltarea activității de construcții rezidențiale și nerezidențiale”

Cartojani, 19.09.2014

MATMAR IMPEX S.R.L., cu sediul în Sat Cartojani, Comuna Roata de Jos, județul Giurgiu, anunță încheierea în data de 22.08.2014 a proiectului “Necesar de utilaje tehnologice pentru dezvoltarea activității de construcții rezidențiale și nerezidențiale”, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 4m/400649/1/ 22.11.2013.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, Axa Prioritară 1 – „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”, Domeniul Major de Intervenție 1.1 – “Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a intreprinderilor, in special IMM-uri”, Operațiunea a) – „Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”.

Autoritatea de Management: Ministerul Fondurilor Europene.

Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Valoarea totală a proiectului este de 1.580.725,66  lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 883.130,75 lei.

Proiectul s-a implementat în localitatea Cartojani pe o durată de 9 luni.

Obiectivul proiectului a vizat extinderea activității de construcții rezidențiale și nerezidențiale și asigurarea de locuri de muncă în regiunea de Sud a României, prin achiziția de utilaje tehnologice necesare activității de construcții.

Rezultatele obținute prin proiect sunt următoarele:

–          22 de active tangibile achiziționate prin proiect,

–          8 locuri de muncă create.

 

Detalii suplimentare puteți obține de la:

Nume persoană de contact MATEI MARIN, Funcție: Administrator, Tel. 0246267755/ 0722429164, Fax 0246267755, e-mail: matmar.impex@yahoo.com.

(P)