646x404S-a demonstrat că tinerii lucrători din Uniunea Europeană au o rată de accidentare crescută, faţă de alte categorii de lucrători. Conform statisticilor UE, cauzele care duc la aceste nefericite topuri sunt, în principal, lipsa de informare, de experienţă, dar şi de cunoştinţe în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă.

În aceste condiţii, susţin reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Giurgiu, centrele de învăţământ pot deveni prima sursă de informare şi educare a viitorilor tineri lucrători, în special prin introducerea de ore cu această destinaţie.  Pe de altă parte, pentru al cincilea an consecutiv, la nivel naţional se organizează concursul „Ştiu şi aplic – Securitatea şi sănătatea în muncă se dobândeşte de pe băncile şcolii”. La organizarea concursului colaborează specialiştii din cadrul Inspecţiei Muncii, Inspectoratelor Teritoriale de Muncă, Inspectoratelor Şcolare Judeţene, Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi. La Giurgiu, etapa judeţeană urmează să se organizeze în perioada 10 – 14 aprilie, la şase licee tehnologice: Liceul Tehnologic „Udrişte Năsturel” – Hotarele, Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” – Călugăreni, Liceul Tehnologic Nr. 1 Prundu, Liceul Tehnologic Giurgiu, Colegiul Tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu” – Giurgiu şi Liceul Tehnologic „Ion Barbu” Giurgiu.  La această etapă se pot înscrie echipe formate din 2 elevi din ciclul inferior al liceului (clasele IX –X), 2 elevi din ciclul superior al liceului (clasele XI – XII), 2 elevi din învăţământul profesional (clasele IX – XI) şi un profesor coordonator. O şcoală poate participa cu câte un echipaj pentru fiecare filieră/ciclu/ învăţământ profesional.

(O.C.)