Aflată sub cod portocaliu de inundaţii, Dunărea a crescut constant în această săptămână. Astfel, după ce luni, 14 iunie, în dreptul Portului Giurgiu cota apelor Dunării ajunsese la 604 centimentri, în numai o zi, adică până marţi, 15 iunie, nivelul Dunării ajunsese la 615 centimetri. Potrivit specialiştilor din cadrul Căpităniei Portului Giurgiu, cotele apelor Dunării au crescut în dreptul Portului Giurgiu ca urmare a faptului că apelor fluviului au fost eliberate la ecluza de la Porţile de Fier, pentru următoarele zile anunţându-se o nouă creştere cu aproximativ 15 centimetri, ceea ce ar putea aduce Dunărea aproape de cota de inundaţie de 640 de centimetri în dreptul Portului Giurgiu. Deocamdată, navigaţia pe Dunăre se desfăşoară normal în dreptul Portului Giurgiu, iar starea digurilor se menţine în condiţii optime, fiind inundate doar zone de vegetaţie şi păduri adiacente malurilor fluviului Dunărea. Un nou cod portocaliu a fost emis începând cu data de 17 iunie, cu avertizare de creşteri de debite şi niveluri cu depăşiri ale cotelor de inundaţie şi de atenţie pe Dunăre. ISU Giurgiu a comunicat avertizarea membrilor Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă Giurgiu pentru monitorizarea evoluţiei fenomenelor vizate, cu asigurarea condiţiilor necesare pentru a acţiona preventiv în situaţia apariţiei unor factori de risc care pot genera situaţii de urgentă (informarea personalului despre evoluţia situaţiei, pregătirea forţelor şi mijloacelor din subordine pentru a participa la acţiunile de limitare şi înlăturare a efectelor eventualelor inundaţii).

De asemenea, preşedinţilor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă li s-au transmis următoarele măsuri pentru limitarea efectelor posibilelor situaţii de urgenţă:

– monitorizarea permanentă a fenomenelor vizate;

-angrenarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă premergător şi pe timpul producerii situaţiilor de urgenţă;

– folosirea mijloacelor existente pentru avertizarea cu prioritate a populaţiei şi a obiectivelor aflate în zonele de risc

– declanşarea acţiunilor operative de apărare în zonele periclitate care constau în principal din:

-supravegherea permanentă a zonelor de risc

-analizarea capabilităţilor de intervenţie, dirijarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie

-supraînălţarea şi consolidarea digurilor şi malurilor, în funcţie de cotele maxime prognozate

-evacuarea preventivă a oamenilor şi animalelor şi punerea în siguranţă a bunurilor ce nu pot fi evacuate, prin ridicare la cote superioare sau prin ancorare

– asigurarea participării forţelor de intervenţie alcătuite din localnici  la acţiunile operative desfăşurate de specialiştii unităţilor deţinătoare de lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor

– localizarea apelor revărsate, precum şi cele provenite din infiltraţii şi dirijarea în albiile cursurilor de apă

– asigurarea surselor suplimentare pentru alimentarea cu apă a populaţiei în perioadele deficitare;

– stabilirea locurilor de refugiu, a traseelor de evacuare şi a zonelor de acordare a primului ajutor;

În plus, s-a instituit serviciul de permanenţă la sediul primăriilor în vederea primirii deciziilor CJSU Giurgiu şi pentru transmiterea informaţiilor privind evoluţia fenomenelor periculoase, efectelor lor, măsurile luate şi măsurile suplimentare necesare.  În data de 17 iunie, ora 06.00, cota apelor Dunării era de 626, cu 56 cm peste cota de atenţie, iar tendinţa este de uşoară creştere. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Vlaşca” al judeţului Giurgiu este pregătit să intervină în cazul în care situaţia o va impune.

Cristina MOISE