DSC_0182

Județul Giurgiu se poate mândri din această toamnă cu unul dintre cele mai moderne și dotate Centre de intervenții comune în situații de urgență din România. Centrul Transfrontalier de Coordonare și Conducere a Intervenției Giurgiu-Ruse (CTCCI) a fost construit în municipiul Giurgiu pe strada Dorobanți, de către Consiliul Județean Giurgiu, prin implementarea a două proiecte cu finanțare europeană. El a fost dat în funcțiune în urmă cu circa două luni și a fost predat, la cheie, Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență „Vlașca”. Pentru a afla mai multe amănunte despre proiectele realizate de Consiliul Județean Giurgiu (CJ), în oglindă, cu partenerii din regiunea transfrontalieră Giurgiu-Ruse, am purtat vineri, 22 noiembrie, un dialog cu vicepreședintele Dumitru Gavrilă. „Centrul de intervenții comune în situații de urgență de la Giurgiu, ne-a declarat Dumitru Gavrilă, a fost realizat de Consiliul Județean în calitate de beneficiar în urma semnării unui contract de cofinanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului – Autoritatea de management a Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, prin Proiectul „Asigurarea unui management eficient pentru intervenții comune în situații de urgență în regiunea transfrontalieră Giurgiu-Ruse (E.M.E.S.). Acest prim proiect, realizat în parteneriat cu Direcția pentru Siguranță la Foc și Protecție Civilă – Ministerul de Interne Sofia, a durat 30 de luni și a avut o valoare totală eligibilă de 5.633.877,89 euro, din care: 4.477.655,23 euro este valoarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria, reprezentând 84,82%; 732.404,12 euro a reprezentat cofinanțarea primită de la bugetele naționale, adică 13%; iar un procent de 2,15% din valoarea totală a proiectului reprezentând 122.818, 54 euro au fost asigurați de Consiliul Județean Giurgiu, fiind contribuție proprie”. Obiectivul general al acestui prim proiect, ne-a spus Dumitru Gavrilă, la constituit crearea unei infrastructuri transfrontaliere comune de coordonare și gestionare a activităților de intervenție în regiunea Giurgiu – Ruse pentru îmbunătățirea condițiilor de monitorizare, de conducere și de prevenire a situațiilor de urgență, accidente și dezastre. Din aceste fonduri europene nerambursabile s-au construit: clădirea centrului; Sistemul de Comunicare și Informare; s-au achiziționat echipamente și bunuri specifice intervențiilor; echipamente IT; s-au organizat sesiuni de training și de instruire a personalului etc. Managerul proiectului a fost directorul CJ, Nicu Mardale, iar ca grupuri țintă au fost aleși locuitorii din Ruse și din Giurgiu, circa 551.000 de persoane, alți factori de decizie din domeniu, persoane juridice, reprezentanții presei și ai unor ONG-uri. CTCCI Giurgiu – Ruse are ca obiective specifice creșterea capacității de reacție și intervenții operative în situații de urgență, dotarea cu echipamente specifice în caz de dezastere, realizarea Sistemului de Comunicații și Informare (SCI) etc, a mai specificat vicepreședintele CJ.

 

CTCCI-iul giurgiuvean își dovedește deja utilitatea

 

Pentru a intra în funcțiune la capacitate maximă CJ Giurgiu, ne-a declarat vicepreședintele Dumitru Gavrilă, în calitate de partener a implementat pentru CTCCI-ul giurgiuvean un al doilea proiect internațional intitulat  „EOCES- Întărirea capacităților operaționale pentru răspuns în situații de urgență în regiunea transfrontalieră Giurgiu-Ruse”. Acest proiect a fost realizat în parteneriat cu Direcția Generală de Apărare Împotriva Incendiilor și Protecție Civilă Ruse, fiind finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013. Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 5.843.603,20 euro, din care: 4.956.544,23 euro a fost valoarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, reprezentând 84,82%; 316.815,67 euro a fost cofinanțare de la Bugetul Național al României, reprezentând 13%; iar 53.127,55 euro au fost alocați de CJ Giurgiu ca fiind contribuție proprie, reprezentând 2,18%. Manager de proiect a fost Miruna Eftimiu, iar printre obiectivului proiectului se află: creșterea eficienței răspunsului în caz de urgență pentru autoritățile implicate în acest domeniu în zona Ruse- Giurgiu; modernizarea dispozitivului de autospeciale de combatere a incendiilor existent, precum și a dotărilor cu echipamente de salvare folosite de pompierii care activează în regiunea Ruse-Giurgiu; și întărirea managementului pentru a interveni rapid în situații de risc epidemiologic. Prin implementarea de către CJ Giurgiu a acestui proiect, a mai specificat Dumitru Gavrilă, s-au achiziționat, și instalat printre altele: vehicule de stingere incendii; echipamente de laborator pentru realizarea laboratorului epidemiologic complet; echipamente hardware și software (aplicație GIS); aplicații specifice pentru spitale; s-a realizat o infrastructură de alertare și achiziționare de echipamente specifice pentru managementul eficient al situațiilor de urgență etc, iar ca grupuri țintă au fost stabiliți cetățenii din regiunea Ruse-Giurgiu, unitățile de pompieri și de intervenție în caz de urgență din regiunea transfrontalieră Ruse-Giurgiu. „Prin implementarea acestui proiect crește eficiența activității de intervenție în caz de urgență; crește compatibilitatea și interoperabilitatea pentru autoritățile din Ruse și Giurgiu și se întărește capacitatea de prognoză și management în caz de risc epidemiologic. S-au achiziționat, printre altele: calculatoare, laptopuri, multifuncționale, fax, telefoane, aplicație soft de modelare epidemiologică, soft de analiză a proceselor, softuri pentru spital, un micrfobuz, o macara de 60 de tone, o autospecială de mare capacitate pentru lucrul cu apă și spumă, o autospecială CBRN pentru decontaminare la sol, un laborator epidemiologic complet echipat etc. CTCCI-iul giurgiuvean, a precizat vicepreședintele Dumitru Gavruilă, își dovedește deja eficiența. Chiar în ziua documentării dumneavoastră (n.r. vineri 22 noiembrie), în incinta sa are loc o instruire de specialitate efectuată de specialiștii de la Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență „Vlașca” la care participă toți primarii din județul Giurgiu. Până la intrarea în funcțiune a CTCCI Giurgiu aceste instruiri aveau loc la Craiova, și la ele participau în mod obligatoriu pe lângă primari și președintele, vicepreședinții și secretarul CJ. Efectuându-se instruirile la Giurgiu este clar că se câștigă timp, dar se economisesc și importante sume de bani, care pot fi alocate în alte scopuri sociale”. La Giurgiu avem cel mai modern centru de intervenții comune în situații de urgență, iar meritul implementării acestor două mari proiecte transfrontaliere, cu fonduri europene nerambursabile, aparține în egală măsură întregii conduceri a Consiliului județean, dar și specialiștilor din cadrul departamentului de integrare europeană, a conchis Dumitru Gavrilă.

Heliade CĂLIN