Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu  a luat la cunoştinţă cu surprindere de conţinutul articolului intitulat ,,Biroul Unic din sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Giurgiu este departe de scopul pentru care a fost creat”, apărut în ediţia electronică din 30.05.2018 a publicaţiei „Jurnal Giurgiuvean”, sub semnătura Jurnal.

Textul articolului reflectă o abordare superficială şi o analiză pur personală şi părtinitoare a autorului, Jurnal, asupra implementării conceptului de „Ghişeu unic”.

Pentru corecta informare a opiniei publice, Compartimentul de comunicare al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Giurgiu a fost abilitat, de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,  să solicite redacţiei publicaţiei „Jurnal Giurgiuvean” publicarea prezentului

 

DREPT LA REPLICĂ

 

Implementarea conceptului de „Ghişeu unic” pentru relaţia cu contribuabilii, în cadrul administraţiei fiscale, şi nu „Birou unic” cum este prezentat în titlul articolului,  reprezintă un obiectiv strategic al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală având drept scop asigurarea contactului direct al contribuabililor cu administraţia fiscală într-un loc/spaţiu de contact, indiferent de tipul solicitărilor. În acest mod, se asigură operativitatea deservirii contribuabililor şi economisirea timpului acestora pentru soluţionarea cererilor formulate.

Referitor la „interpretările” autorului din conţinutul articolului care relevă nerespectarea regulilor minimale cu privire la spaţiu şi igienă, precizăm faptul că, Ghişeul unic este amenajat într-un loc/spaţiu cu o suprafaţă, o înălţime şi un volum de aer care  permit desfăşurarea în condiţii optime a activităţii de lucru cu publicul.

Mai mult decât atât, pentru a veni în sprijinul contribuabililor, instituţia are amenajat un spaţiu adecvat de aşteptare, pe hol, separat, dotat cu scaune, birouri şi instalaţie de climatizare a ambientului cu aer condiţionat.

În plus, dispoziţiile Hotărârii de Guvern, invocate de autorul textului, nu prevăd limite concrete de înălţime, suprafaţă şi volum.

Activităţile care se desfăşoară în cadrul „Ghişeului unic” sunt:

  • primirea şi înregistrarea cererilor în vederea eliberării de înscrisuri/ documente(adeverinţe de venit,certificate de atestare fiscală, etc.);
  • eliberarea de diverse documente solicitate de contribuabili(adeverinţe de venit,certificate de atestare fiscală, etc.);
  • primirea, înregistrarea documentelor şi eliberarea Deciziei de soluţionare a cererii privind restituire sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule;
  • acordarea asistenţei contribuabililor, persoane fizice şi persoane juridice, în domeniul fiscal;
  • primirea documentaţiei şi eliberarea registrului unic de control şi registrului de evidenţă fiscală;
  • furnizarea de informaţii personalizate privind situaţia fiscală;
  • furnizarea de informaţii privind înrolarea contribuabililor în Spaţiul Privat Virtual şi asigurarea asistenţei necesare pentru înrolare;
  • furnizarea de informaţii cu privire la demersurile necesare schimbării domiciliului fiscal.

În ceea ce priveşte aserţiunea autorului articolului, cu privire la nerespectarea confidenţialităţii, ţinem să informăm şi să asigurăm opinia publică de faptul că, personalul din cadrul administraţiei cunoaşte şi respectă întocmai dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

În vederea unei informări corecte, a opiniei publice, considerăm că, autorul articolului ar fi trebuit să solicite, înainte de toate, punctul de vedere al administraţiei noastre.

Pentru a evidenţia încă o dată  documentarea lacunară în elaborarea articolului precizăm că,  fotografia prezentată în material nu este  realizată în interiorul administraţiei noastre.

Pentru considerentele de mai sus, vă solicităm să publicaţi acest drept la replică în aceleaşi condiţii ca articolul invocat în vederea rectificării informaţiilor prezentate opiniei publice deoarece acestea nu sunt conforme realităţii şi sunt de natură să aducă atingere imaginii şi prestigiului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Giurgiu, precum şi personalului din cadrul acestei instituţii.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu, îşi exprimă speranţa că, pe viitor, pentru asigurarea unei informări corecte şi obiective a opiniei publice, publicaţia „Jurnal Giurgiuvean”, va solicita şi punctul de vedere al instituţiei noastre şi se va documenta, înainte de publicarea unui articol, evitând astfel erorile de informare sau de interpretare a informaţiilor.

ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GIURGIU