În conformitate cu OUG 97/2005, cu modificarile și completările ulterioare, Serviciile publice comunitare din cadrul Direcției Județene de Evidenţă a Persoanelor, eliberează un nou act de identitate în următoarele cazuri:

-la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat; – dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii ; – în cazul schimbării domiciliului; -în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor; – în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;- în cazul deteriorării actului de identitate; – în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate; -când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului; – în cazul schimbării sexului; – în cazul anulării lui; – pentru preschimbarea actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.

Dovada adresei de domiciliu se poate face în acest caz cu:

– acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;

– declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau persoană juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute mai sus;

– declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute mai sus;

– documentul eliberat de autoritatea administraţiei publice locale, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinaţie de locuinţă;

– actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului său legal ori actul de încredinţare, în cazul minorilor care solicită eliberarea unui act de identitate.

Declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

În cazul minorului şi al persoanei puse sub interdicţie, declaraţia pe propria răspundere se dă şi se semnează de către părintele sau, după caz, părinţii care exercită autoritatea părintească sau de către reprezentanţii lor legali.

Prin intermediul publicației noastre DJEP Giurgiu face un apel către toți cetățenii care dețin acte de identitate expirate, precum și la cei care dețin încă Buletine de Identitate (BI), să se prezinte la serviciile de evidență a persoanelor, de pe raza de domiciliu sau la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Giurgiu, în vederea preschimbării documentelor.

Conducerea DJEP