În urmă cu puţin timp, Direcţia de Asistenţă Socială a Primăriei Giurgiu a început distribuirea ajutoarelor pentru încălzire aferente lunii ianuarie, către beneficiarii de ajutor social. Plata acestor ajutoare este efectuată eşalonat, pe măsură ce Ministerul Muncii transmite sumele necesare prin Agenţia de Prestaţii Sociale a judeţului. Acesta este motivul pentru care cei aproape 350 de beneficiari primesc zilele acestea ajutoarele pe luna ianuarie. La nivelul municipiului Giurgiu au fost depuse peste 5.500 de cereri pentru ajutoare de încălzire, din care circa 1.880 sunt din partea familiilor care se încălzesc folosind combustibil petrolier ori lemne şi cărbuni, aproape 350 provin de la cei care sunt beneficiari de ajutor social, doar 7 sunt de la familii care folosesc gaze pentru încălzire şi aproximativ 3.300 de la familii care beneficiază de încălzire în sistem centralizat. Faţă de anul trecut numărul beneficiarilor este mai mic cu 10-15%, din cauză că au fost impuse restricţii suplimentare pentru acordarea acestui tip de ajutor. Astfel, nu mai primesc ajutor de încălzire cei care deţin alte proprietăţi cu destinaţie de locuinţă, în afara celei de domiciliu, cei care deţin terenuri, diverse bunuri mobile de valoare sau conturi bancare. Inspectorii Direcţiei de Asistenţă Socială efectuează controale prin sondaj, pentru a verifica dacă datele înscrise în declaraţiile pe proprie răspundere sunt reale. Până acum au fost descoperite patru cazuri în care datele nu corespund situaţiei reale, urmând ca sumele deja achitate să fie recuperate de la cei în cauză.

JGR