Nemulţumiţi de reducerile salariale, poliţişti români au decis declanşarea unui protest naţional, începând cu data de 20 septembrie, protest materializat prin limitarea activităţilor specifice. Potrivit liderului local al Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România, comisar şef Ion Dragomir, protestul naţional al poliţiştilor nu este şi nu trebuie interpretat drept grevă. Acţiunea poliţiştilor este similară protestului magistraţilor din luna septembrie 2009. Acţiunea de protest a poliţiştilor este constituţională, în sensul corespondenţei dintre salarizarea afectată şi munca depusă. Limitarea activităţilor de serviciu va începe în data de 20 septembrie 2010 şi va fi proporţională cu scăderile salariale care au fost impuse poliţiştilor şi personalului contractual. Pe durata protestelor, poliţiştii vor respecta cât mai strict prevederile legale şi metodologiile specifice, chiar dacă aceste rigori ar putea micşora fluenţa unor activităţi sociale. În tot acest timp, poliţiştii nu vor mai munci suplimentar, peste programul de lucru, decât în situaţii excepţionale. Revendicările sindicaliştilor sunt focalizate pe rezolvarea favorabilă a următoarelor probleme: drepturi salariale; revizuirea planului de disponibilizare a cadrelor din M.A.I.; eliminarea practicii de muncă neplătită, aplicată constant poliţiştilor; modificări, urgente, ale Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului. Încheierea protestelor naţionale prin limitarea activităţii se va stabili în funcţie de rezultatele obţinute la revendicările sindicale. “Limitarea activităţii nu este îndreptată împotriva Statului şi a cetăţenilor, ci este o luare de atitudine faţă de: subfinanţarea poliţiei, reducerile drepturilor salariale, disponibilizările anunţate de conducerea M.A.I., precum şi faţă de alterarea relaţiilor de muncă din interiorul instituţiei, produse prin abuzuri manageriale. Revendicările FSNPPC nu sunt exclusiviste; ele reflectă problemele, suferinţele şi aşteptările poliţiştilor din toate formaţiunile sindicale. Prin urmare, fiecare punct câştigat prin proteste sociale va fi un beneficiu comun al tuturor poliţiştilor, personalului contractual şi, la fel de important, al jandarmilor şi pompierilor cărora, prin lege, le este interzisă asocierea sindicală”, se arată într-un comunicat de presă al sindicatelor din Poliţie.

Poliţia şi Poliţia de Frontieră vor aplica măsuri diferite pe timpul acestor proteste. Astfel, în ceea ce priveşte Poliţia, măsurile adoptate sunt următoarele:

-Poliţiştii nu vor lucra cu publicul; nu se vor primi sesizări ori alte documente ale cetăţenilor, cu excepţia celor pentru care soluţionarea sau procesarea nu suferă amânare. Prin afişe postate la sediile poliţiei, cetăţenii vor fi îndrumaţi să transmită sesizările prin poştă sau electronic pe adresele de e-mail ale instituţiei.

La poliţia rutieră:

-poliţiştii vor fi prezenţi în teren, dar nu vor patrula, nu vor dirija traficul rutier, nu vor aplica sancţiuni contravenţionale, cu excepţia avertismentelor (art. 95 OUG 195/2002 republicat şi, în celelalte situaţii, art.5 lit. (a) şi art.7 alin. (1) din OG nr.2/2001);

-dacă echipajul nu este constituit din 2 poliţişti, sau dacă poliţiştii ce urmează să se deplaseze în misiune nu primesc echipamentul de protecţie specific, aceşti vor refuza deplasările în teren;

-nu vor fi utilizate aparatele radar şi etilotestele care nu sunt omologate metrologic;

-în situaţia cercetării unui accident cu victime produs în ultima parte a programului de lucru, poliţiştii, după efectuarea cercetărilor, vor ieşi din serviciu, refuzând să finalizeze documentele într-un timp suplimentar de lucru, dacă nu se emite o dispoziţie scrisă în acest sens.

La poliţia de ordine publică:

– la poliţiile orăşeneşti şi municipale, patrulele de ordine publică nu vor patrula, ci vor staţiona, pe toată durata programului de lucru, în puncte fixe, din care vor interveni doar la apelurile de urgenţă. În timpul serviciului nu vor aplica sancţiuni contravenţionale, cu excepţia avertismentelor;

– posturile rurale de poliţie, care, conform dispoziţiilor în vigoare, nu lucrează în ture de serviciu, vor fi deschise şi vor funcţiona, de luni până vineri, între orele 08-16, sâmbăta şi duminica acestea fiind închise. Orice solicitare, prin intermediul dispeceratului 112, primită la posturile rurale va fi direcţionată spre echipele operative de la nivelul judeţului sau al oraşelor, la care localităţile respective sunt arondate;

– poliţiştii nu vor pune în aplicare mandatele de audiere emise de către instanţele de judecată;

– poliţiştii vor refuza intervenţia individuală la evenimentele pentru care au fost solicitaţi ori îndrumaţi de superiori sau dispecerat.

Structurile din Poliţia Transporturi vor rămâne în posturi, fără a mai patrula în trenurile S.N.C.F.R. şi vor interveni doar la apelurile 112. Se vor amâna acţiunile specifice de cooperare cu S.N.C.F.R.

Criminaliştii vor amâna întocmirea planşelor foto şi a expertizelor, pentru cazurile care nu prezintă gravitate deosebită, având în vedere lipsa materialelor necesare. Se vor amâna audierile în orice tip de sesizări, reclamaţii sau dosare. Toate persoanele, deja citate, vor fi reprogramate la o dată ulterioară.

Poliţiştii vor refuza participarea la acţiuni comune cu alte structuri (Jandarmerie, Garda financiară, R.A.R., C.N.A.D.N.R., S.N.C.F.R. etc.).

Poliţiştii aflaţi în timpul lor liber, atât în cursul săptămânii, cât şi în zilele de sămbătă, duminică sau sărbători legale, vor refuza să participe la acţiuni organizate de către instituţie.

Poliţiştii vor refuza să facă parte din colectivele de control, să fie desemnaţi cu efectuarea unor cercetări prealabile, să facă parte din consiliile de disciplină ori să furnizeze date şi documente pentru aceste activităţi.

Poliţiştii de frontieră au alte metode de protest; astfel:

– În punctele de trecere a frontierei, controlul se va face cât mai amănunţit, pentru creşterea eficienţei prevenirii şi descoperirii traficului ilegal de ţigări, persoane, armament, bunuri de lux, maşini furate etc.. Cetăţenii vor fi informaţi, prin afişe şi alte mijloace, asupra faptului că timpul de aşteptare în puncte e posibil să se prelungească.

– Toate categoriile de personal din Poliţia de frontieră se vor prezenta la IJPF sau în cel mai apropiat SPF, pentru a fi transportate la locul de muncă doar cu mijloacele de transport asigurate de unitate, conform H.G. nr. 1292/2003, refuzând a se mai deplasa cu autovehicule personale sau pe cheltuială proprie.

– Deplasările la şi de la locul de executare a misiunilor de control şi supraveghere a frontierei se vor efectua doar cu mijloacele din dotarea instituţiei. În caz contrar misiunile vor fi refuzate;

– Personalul PF nu va intra în postul de lucru sau în misiune decât dacă va fi dotat cu echipamentul de protecţie adecvat, aflat în bună stare;

– Poliţiştii şi personalul contractual din componenţa posturilor şi patrulelor de control şi supraveghere a frontierei se vor prezenta la misiune şi vor părăsi misiunile la orele planificate. După epuizarea timpului de lucru prestabilit (8 sau 12 ore) ei vor părăsi misiunea, fără a aştepta venirea schimbului.

În plus, toţi lucrătorii din structurile MAI vor aplica o serie de măsuri comune:

– Toţi poliţiştii îşi vor retrage aparatura şi dotările personale pe care le folosesc la serviciu (calculatoare, imprimante, mobilier etc.).

– Poliţiştii vor refuza să conducă autovehicule din dotarea unităţilor, dacă ele nu corespund normelor tehnice (defecţiuni sau uzuri accentuate, lipsa asigurării CASCO, verificarea tehnică obligatorie etc.). Timpul de lucru pentru remedierea defecţiunilor se va consuma la sediul unităţii.

– Autovehiculele de serviciu, necorespunzătoare din punct de vedere tehnic sau cu lipsă carburant, vor fi inscripţionate, la vedere, cu atenţionări de genul: „Nefuncţional, prin grija Guvernului României şi a M.A.I.” sau “ATENŢIE, autovehicul de serviciu neasigurat, prin grija Guvernului României şi a M.A.I.”.

Poliţiştii vor refuza plecarea în misiuni, dacă nu sunt achitate, în avans, sumele necesare desfăşurării acestora (transport, cazare, diurnă etc.).

– Poliţiştii nu vor răspunde la apelurile de serviciu primite pe telefoanele personale.

– Poliţiştii nu vor mai contribui material la suportul logistic necesar desfăşurării activităţii şi vor informa pertinent, despre acest lucru, publicul afectat colateral de acest lucru (procurori; persoanele care depun plângeri sau sesizări; persoanele care urmează a fi audiate).

– Poliţiştii vor refuza participarea la activităţi de învăţământ, testare, bilanţuri, şedinţe de tragere, verificări, controale tematice sau de fond, în afara programului normal de lucru sau în timpul liber.

– Poliţiştii nu vor mai executa obligaţiile suplimentare care au fost stabilite prin protocoale încheiate între structurile M.A.I. şi alte instituţii (preschimbarea cărţilor de alegător, verificarea existenţei la domiciliu a unor persoane aflate în concediu medical etc.).

– Poliţiştii se vor prezenta la serviciu, în afara orelor de program, numai în caz de catastrofe, calamităţi, sau la instituirea stării de urgenţă ori a stării de asediu.

În finalul comunicatului de presă, FSNPPC solicită public tuturor reprezentanţilor statului şi conducerii M.A.I. să se abţină de la ameninţări şi presiuni asupra poliţiştilor, deoarece, aceste modalităţi de „dialog social” amplifică reacţiile de revoltă in rândul membrilor de sindicat.

JGR