Cardul național de sănătate vor fi livrate din 20 septembrie prin poștă, asta în urma unui contract semnat zilele trecute CNS și Compania Poșta Română, după cum ne spunea directorul- președinte al CJAS Giurgiu, Marin Constantin.  Cardurile vor fi obligatorii la medic (din 2015), cînd va fi implementat sistemul electronic. Odată intrat în vigoare acest sistem, nu va mai fi nevoie de adeverință de salariat pentru accesarea serviciilor medicale decontate de CAS. Cardul va înlocui astfel și adeverința de asigurat eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate (CAS). Din 2015, fără prezentarea la medic a acestui card de sănătate, asigurații nu vor putea beneficia de servicii medicale decontate de CAS.

Ce date conține acest card! Nume și prenume, data nașterii, CNP;  număr de asigurat, număr de card și un cod CIP (format din 25 de caractere); datele de identificare ale medicului de familie (nume și prenume, număr telefon, codul de identificare). La nivel național, aproximativ 13,66 milioane de români vor primi în urmîtoarea perioadă  carduri de sănătate.