sorin ruseDirecţia Administraţiei Domeniului Public şi Privat, mai pe scurt  DADPP părea că va sfârşi aşa cum s-a întâmplat deseori cu mare parte din firmele înfiinţate  după 90 şi care au funcţionat sub tutela municipalităţii. Se poate vedea cum a ieşit oraşul din iarnă… În privinţa încasărilor este adevărat că nu sunt la termen dar lucrurile s-au stabilizat. Aflată în situaţia de faliment, după o lungă perioadă în care la butoanele Primăriei Giurgiu fusese Lucian Iliescu, s-a încercat minunea salvării prin insolvenţă, adică prin reorganizarea Direcţiei DADPP. Ea  a început la data de  9 septembrie 2015…

După mai puţin de doi ani, după cum ne declara directorul societăţii, Sorin RUSE, din datoriile de peste 200 de miliarde lei, la momentul declarării insolvenţei, a mai rămas  circa o treime  de achitat (inclusiv  creanţele către Bancă). “Aveam un sold de 70 de miliarde, iar acum mai sunt vreo 45 de mi-liarde…” ne declara Sorin Ruse. Banca nu mai avea garanţii… În urma acestei măsuri, datoriile au fost  reevaluate, cu  mult sub va-loarea lor la momentul în care s-a apelat la credite bancare. De atunci, în doar un an şi jumătate s-a reuşit, iată, aducerea datoriilor societăţii la un nivel suportabil, ceea ce ne face să fim încrezători în posibi-lităţile de achitare a creanţelor până în 2018 conform regulilor stabilite prin procesul de insolvenţă.

Directorul Sorin Ruse ne mai spunea că dacă planul de reorganizare va fi respectat societatea va putea să-şi relanseze activitatea, fără nicio datorie către furnizori.

“În cursul anului 2017  vom trece la o serie de  vânzări de active. Primarul Nicolae Barbu mi-a sugerat să nu vindem terenuri sau clădiri, ci doar  utilajele care nu ne mai sunt de nici un folos. La acest moment ele nu zac  în curtea societăţii, aşa cum de obicei se întâmplă în astfel de cazuri,  ci sunt închiriate către diverse societăţi ce ne plătesc chirie pe ele. Dau exemplu câteva automăturătoare, respectiv autostropitoare ce sunt închiriate către societatea Întreţinere Peisagistică şi Spaţii Verzi (IPSV), societate ce are în obiectul său de acti-vitate măturatul stradal.  Gunoierele la rândul lor  au fost şi ele date  spre închiriere către GIREXIM care se ocupă de salubrizarea oraşului.  Din cele 4 măturători stradale pe care nu le mai folosea nimeni de multă vreme,  am reuşit ca două dintre ele să le facem funcţionale, urmând a le preda celor de la Giurgiu Servicii Locale (GSL). Ele vor fi folosite atât pentru gunoiul strâns în apropierea bordurilor cât şi pe zona de trotuare, acolo unde  spaţiile  sunt extrem de înguste. În felul acesta se va renunţa la măturatul cu târnul care pe lângă faptul că este neaspectuos, este şi poluant, ridicând praful în aer, făcându-l irespirabil de către trecători.

Deşi mulţi credeau că DADPP-ul nu va mai putea fi în nici un fel resuscitat,  considerând-o moartă şi deja îngropată…în datorii, alţii au crezut în minuni, unul dintre aceştia fiind chiar actualul director Sorin Ruse. “Consider ca fiind un mare succes aprobarea reorganizării DADPP-ului, ştiut fiind că procentul celor ce reuşesc în general acest lucru este infim” – mărturisea directorul societăţii. Vă daţi seama că, odată cu falimentul s-ar fi pierdut întregul patrimoniu al societăţii. Faptul că am fost economist să ştiţi că m-a ajutat foarte mult în tot acest proces anevoios de reorganizare a societăţii în care am stat tot timpul cu sabia lui Damocles deasupra capului, regulile insolvenţei  urmând a fi respectate cu stricteţe.

Problema care îl  împiedică pe directorul DADPP să respire liniştit  o reprezintă încasările facturilor, care, după cum ne spunea chiar el, nu sunt niciodată ritmice. Pe de altă parte activitatea societăţii – aşa cum ne spunea Sorin Ruse, este deseori grevată de faptul că nu  deţin deocamdată utilajele necesare pentru a efectua lucrările solicitate, cu utilajele proprii.

Eu am preluat Direcţia în 2012. Aveam pe atunci doar 10 muncitori cu care eram nevoit să-mi desfăşor activitatea. Astăzi avem 50 de puncte de lucru în tot municipiul,  iar numărul acestora ajunge şi la 50 în perioada cu lucrări intense.  Demn de menţionat este faptul că toate lucrările le executăm cu  manoperă proprie. 

Iată de ce e musai ca în cel mai scurt timp să facem câteva investiţii extrem de necesare. O freză de asfalt – un buldoexcavator, un compactor, ce ne este necesar  atât  pentru lucrările curente cât şi  în perioada de iarnă, la deszăpezire. Merită să facem aceste investiţii atâta timp cât utilajele sunt folosite pe tot parcursul anului, ne mai preciza directorul DADPP Giurgiu.

În ciuda greutăţilor inerente ale acestui proces de reorganizare, conducerea societăţii a reuşit, într-un termen relativ scurt,  să repună pe linia de plutire întreaga sa activitate. La rândul său, directorul Sorin Ruse a dovedit că, prin efort, competenţă şi seriozitate, minunile pot apărea chiar şi atunci când mulţi nu-ţi mai dau nicio şansă.

(Florian TINCU)