Depunerea declaraţiilor privind asigurările sociale la AJOFM Giurgiu a fost un proces derulat fără niciun fel de probleme, operativitatea funcţionarilor acestei instituţii ducând la derularea acestui proces extrem de rapid. Astfel, dacă săptămâna trecută, în ţară, cozile erau interminabile, la AJOFM Giurgiu nu au fost, niciun moment, mai mult de două persoane la ghişeu, pentru depunerea acestor declaraţii. Declaraţiile se primesc, în continuare, programul de lucru al A.J.O.F.M. Giurgiu desfăşurându-se zilnic între orele 8.30 – 16.30, cu posibilitatea de prelungire a acestuia, după caz. Formularul declaraţiei poate fi accesat pe site-ul A.J.O.F.M.Giurgiu (www.gr.anofm.ro), sau poate fi găsit la sediul agenţiei. După completarea de către persoanele fizice a datelor personale, acestea vor trebui să precizeze venitul net realizat, astfel încât să poată fi stabiltă baza de calcul a contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile în care cota contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit prevederilor legale, este de 0,5%, iar baza de calcul a contribuţiei se determină prin însumarea veniturilor nete realizate, dar nu mai mult decât echivalentul a de 5 ori valoarea salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor pentru şomaj şi care, pentru anul 2010 a fost 1.836 lei. Contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj, datorată în baza Declaraţiei avute în vedere se achită în contul 28.2104.04.09, cod IBAN RO60TREZ32128210409XXXXX, deschis la Trezorerie pe seama Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Cristina MOISE