jpg ”În mod nejustificat,  fermierii nu se grăbesc să depună cererile pentru plățile directe din agricultură!”

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Giurgiu a declanșat la nivelul județului de circa o lună campania de depunere a cererilor pentru plățile directe din agricultură pentru fermierii giurgiuveni. În acest sens , marți 5 mai , într-o conferință de presă, directorul executiv Carmen Miron Urîtu a declarat :

Fermierii giurgiuveni,  beneficiază anul acesta de șapte scheme de plăți. Schemele de plăți directe funcționează ca mecanisme de susținere a producătorilor agricoli și se vor aplica în perioada 2015-2020: Schema de plată unică pe suprafață; plata redistributivă; plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu; plata pentru tinerii fermieri; schema de sprijin cuplat și schema simplificată pentru micii fermieri. Fermierii giurgiuveni pot beneficia și de ajutoare naționale tranzitorii – ANT, care se acordă în domeniul vegetal și zootehnic în limita prevederilor bugetare anuale alocate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Se alocă fonduri și pentru Măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole pentru angajamentele care încep în acest an. Aici sunt cuprinse următoarele posibilități:  Măsura 13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice; Măsura 10 – Agro – Mediu și Climă; Măsura 11 – Agricultură ecologică  și nu neapărat, în ultimul rând, fermierii au la dispoziție și Schemele de plată pentru animale”.

 

Unde se depun cererile

Cererile unice de plată,  se depun la sediul APIA Giurgiu de către fermierii care solicită plăți directe pentru o suprafață mai mare de 50 de hectare de teren agricol, și ei pot fi fermieri persoane fizice sau persoane juridice. La nivelul județului avem 380 de fermieri mijlocii, ceilalți circa 14.400 fiind fermieri mici – adică cu suprafețe de sub 50 de hectare.

Directoarea APIA a precizat și că fermierii mici, persoane fizice și juridice, pot depune cererile la cele cinci centre APIA Giurgiu, centre organizate în localitățile Hotarele, Comana, Valea Plopilor, Bointin Vale și Giurgiu. Tot aici pot depune cereri și fermierii care dețin animale, indiferent de numărul lor. Fermierii care solicită aceste plăți pot depune o singură cerere și trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate, conform legislației comunitare și naționale.

Pentru a veni în sprijinul fermierilor giurgiuveni APIA i-a programat pe toți pe zile, data finală de depunerea cererilor fiind 15 iunie 2015 inclusiv ,  fără a mai exista posibilitatea să se prelungească această dată așa cum s-a întâmplat în anii anteriori – preciza directorul APIA.  Îi rog și prin intermediul presei pe toți fermierii noștri să se conformeze programărilor primite și prin intermediul SMS-urilor trimise de noi dar și al graficelor afișate la sediul primăriilor de pe raza localităților unde dețin terenurile agricole sau fermele de animale. Este necesară urgentarea  depunerilor cererilor pentru a se evita aglomerările din ultimele zile. Pentru a veni în sprijinul fermierilor salariații APIA Giurgiu vor lucra fără plată și în zilele de sâmbătă și duminică, urmând ca aceste zile să fie recuperate pe parcursul anului. Pentru a beneficia de aceste plăți fermierii, a  adăugat Carmen Miron Urîtu, trebuie să se prezinte la APIA Giurgiu cu următoarele documente obligatorii: Copie după actul de identitate; Certificatul de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului; Certificatul de Înregistrare Fiscală (după caz); Dovada deținerii unui cont bancar activ; Adeverință de la Registrul Agricol (eliberată de Primărie); Tabel centralizator al documentelor doveditoare ale utilizării legale a terenului, și pentru identificarea fără echivoc a parcelelor agricole utilizate (tabel întocmit de fermier, înregistrat și vizat de Primărie); Documente care fac dovada utilizării legale a pajiștilor etc. În situația în care titularul cererii este și proprietarul terenurilor pe lângă documentele menționate acesta va prezenta și copii conforme cu originalul ale titlurilor de proprietate. În cazul când nu vine proprietarul terenurilor și vine un reprezentant al său acesta trebuie să aducă și copie după datele de identificare. Cererile unice de plată pentru care nu se depun documentele care fac dovada utilizării terenului, până pe 15 iunie 2015, devin neeligibile ca și cele pentru care nu se face dovada deținerii legale a animalelor”.

Directorul executiv al APIA Giurgiu, Carmen Miron Urîtu, s-a declarat dezamăgită față de dezinteresul manifestat de fermierii giurgiuveni, întrucât aceștia nu se prea înghesuie să depună aceste cereri. Până acum la nivelul județului Giurgiu s-au depus doar 2.000 de cereri, dintr-un total de circa 15.000 de fermieri! În județul Giurgiu, la APIA, sunt înregistrați 380 de fermieri mijlocii, cu suprafețe de peste 50 de hectare, și 14.400 de fermieri mici cu suprafețe de sub 50 de hectare. Din păcate, în județul nostru nu avem fermieri mari, cu suprafețe de peste 2.000 de hectare ci doar fermieri mijlocii cu suprafețe de peste 50 de hectare! În fiecare an numărul fermierilor giurgiuveni scade îngrijorător, cu 1.000 – 1.500, datorită comasării suprafețelor agricole dar și creșterii vârstei fermierilor –  mare majoritate dintre ei fiind de peste 60 de ani. Dacă anul trecut la nivelul județului au beneficiat de plăți prin APIA un număr de 14.400 de fermieri, anul acesta numărul mic de cereri depuse până acum când ne aflăm la jumătatea perioadei alocate în acest scop ne îngrijorează și mai mult! Din acest motiv, a conchis Carmen Miron Urâtu, am decis ca salariații instituției să lucreze benevol și în zilele de sâmbătă și duminică. Dorim astfel să venim în sprijinul fermierilor și să creăm toate condițiile necesare în vederea finalizării cu succes a campaniei de înregistrare  cererilor în 2015. Speciliștii APIA Giurgiu îi așteaptă în centrele APIA pe fermierii giurgiuveni cu toate informațiile și precizările necesare depunerii cererilor, mai rămâne doar ca să fie și dorință din partea acestora și totul va fi bine, sperăm noi.

(Heliade CĂLIN)