Tragedia de la Maternitatea Giuleşti a determinat demararea unor controale minuţioase în toate unităţile sanitare din ţară. La nivelul judeţului Giurgiu, în data de 23 august, prefectul Noruţ Stănişteanu emitea un ordin de control privind prevenirea şi stingerea incendiilor în unităţile sanitare publice cu paturi, aflate pe teritoriul judeţului Giurgiu.

În acest sens, a fost constituită o comisie mixtă de control formată din reprezentanţi ai I.S.U. “Vlaşca” şi Direcţiei de Sănătate Publică Giurgiu, care în perioada 23 – 31 august a efectuat controale tematice la unităţile sanitare publice, indiferent de subordonare, privind apărarea împotriva incendiilor, cu accent deosebit pe verificarea căilor de acces/evacuare în/din unităţi, limitarea propagării incendiilor, exploatarea instalaţiilor utilitare ale construcţiilor şi asigurarea mijloacelor tehnice, sistemelor şi instalaţiilor de detecţie, semnalizare şi stingere a incendiilor în unităţile sanitare publice.

Au fost, astfel, verificate cele cinci spitale de pe raza judeţului – Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu, Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru, Spitalul Orăşenesc Bolintin Vale, Spitalul de Psihiatrie Vadu Lat, Spitalul de Boli Infectioase Singureni – şi Centrul de Sănătate Ghimpaţi. Au fost constatate 74 deficienţe, 14 dintre acestea fiind înlăturate în mod operativ; s-au aplicat 8 sancţiuni principale (5 avertismente şi 3 amenzi în cuantum de 300 lei). În toate obiectivele s-au executat analize cu factorii de conducere la încheierea controlului, prezentându-se acestora deficienţele constatate, prevederile legale în domeniu, precum şi necesitatea respectării acestora în vederea asigurării unei funcţionări în condiţii de securitate din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor. Printre deficienţele constatate menţionăm:

– nu s-au stabilit, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor: Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu, Spitalul de Psihiatrie Vadu Lat.

– nu s-a asigurat identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu şi corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor: Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu.

– nu s-au solicitat şi obţinut avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu pentru modificările survenite la construcţiile din cadrul spitalului: Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu (schimbare de destinaţie şi modificări constructive la pavilionul în care a funcţionat Clinica de zi, amenajarea unui spaţiu comercial pe una din căile de evacuare de la intrarea principală în corpul A al spitalului şi amenajare capelă în incinta secţiei Dializă).

– nu s-au solicitat şi obţinut avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu pentru sistemul GPL: Spitalul de Boli Infecţioase Singureni.

– nu este organizată activitatea de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă: Spitalul de Boli Infecţioase Singureni, Spitalul Orăşenesc Bolintin Vale.

– nu au fost afişate instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor pe locurile de muncă: Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu.

– nu s-a asigurat controlul propriu al respectării normelor de apărare împotriva incendiilor: Spitalul de Boli Infecţioase Singureni, Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu.

– nu este întocmit/actualizat şi avizat planul de intervenţie: Centrul de Sănătate Ghimpaţi; Spitalul Orăşenesc Bolintin Vale; Spitalul Judetean de Urgenţă Giurgiu, Spitalul de Boli Infecţioase Singureni, Spitalul de Psihiatrie Vadu Lat.

– nu s-au întocmit rapoarte de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor: Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu, Spitalul de Psihiatrie Vadu Lat.

– nu este întocmită evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/ utilizatorilor construcţiei: Spitalul de Boli Infecţioase Singureni, Centrul de Sănătate Ghimpaţi, Spitalul Orăşenesc Bolintin Vale, Spitalul de Psihiatrie Vadu Lat.

– nu este întocmită lista cu substanţele periculoase: Spitalul Orăşenesc Bolintin Vale.

– nu au fost elaborate măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase: Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru.

– nu s-a desfăşurat şi organizat instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, în conformitate cu prevederile Dispoziţiilor de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă: Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru, Spitalul de Boli Infecţioase Singureni, Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu, Spitalul de Psihiatrie Vadu Lat.

cadrul tehnic / personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor nu deţine certificat de atestare: Spitalul Judetean de Urgenţă Giurgiu.

nu este întocmit registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul: Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu.

sensul de deschidere al uşilor este opus sensului în care se execută evacuarea: Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru, Spitalul de Boli Infecţioase Singureni, Spitalul de Psihiatrie Vadu Lat, Centrul de Sănătate Ghimpaţi, Spitalul Orăşenesc Bolintin Vale, Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu.

– lungimea căii de evacuare este mai mare decât distanţa maximă stabilită în normele specifice: Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu.

– uşile rezistente la foc nu au dispozitivele de autoînchidere funcţionale: Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu.

– golul de acces în încăperea amenajată ca arhivă nu este protejat cu uşă rezistentă la foc: Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu.

– în casele de scări de evacuare sunt amenajate spaţii de depozitare: Spitalul de Urgenţă Giurgiu (corpul C parter).

– în dreptul uşilor de evacuare pragul are înălţimea mai mare de 2,5 cm: Spitalul Boli Infecţioase Singureni, Spitalul de Psihiatrie Vadu Lat.

– instalaţia electrică nu a fost verificată periodic: Spitalul de Boli Infecţioase Singureni, Centrul de Sănătate Ghimpaţi, Spitalul de Psihiatrie Vadu Lat.

– instalaţia electrică se exploatează cu deficienţe: Spitalul de Psihiatrie Vadu Lat (corpuri de iluminat suspendate direct de conductoarele de alimentare, corpuri de iluminat fără difuzoare sau globuri de protecţie în încăperi în care se utilizează sau sunt depozitate materiale combustibile, la tablourile de distribuţie a energiei electrice se utilizează siguranţe necalibrate, în saloanele unde sunt internaţi pacienţi bolnavi mintal nu sunt montate prize cu obturator, legăturile pentru îmbinări sau derivaţii între conductoarele de cupru nu sunt făcute prin cleme speciale sau prin presare, legăturile conductoarelor izolate nu sunt acoperite cu material electroizolant, legăturile electrice între conductoarele izolate pentru îmbinări sau derivaţii nu sunt făcute în accesorii special prevăzute în acest scop); Centrul de Sănătate Ghimpaţi (corpuri de iluminat suspendate direct de conductoarele de alimentare, corpuri de iluminat fără difuzoare sau globuri de protecţie în încăperi în care se utilizează sau sunt depozitate materiale combustibile, în saloanele unde sunt internaţi pacienţi copii nu sunt montate prize cu obturator, legăturile pentru îmbinări sau derivaţii între conductoarele de cupru şi aluminiu nu sunt făcute prin cleme speciale sau prin presare, prizele din salonul pediatrie nu sunt montate la distanţa de 1,5 m faţă de pardoseală); Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu (la tablourile de distribuţie a energiei electrice se utilizează siguranţe necalibrate; corpuri de iluminat suspendate direct de conductoarele de alimentare; corpuri de iluminat fără difuzoare sau globuri de protecţie în încăperi în care se utilizează sau sunt depozitate materiale combustibile; în secţiile medicale, farmacie, spaţii depozitare, ateliere de întreţinere şi pavilion administrativ se utilizează aparate electrice, cabluri, prize, întrerupătoare şi dispozitive de protecţie cu defecţiuni şi improvizaţii); Spitalul Boli Infecţioase Singureni (corpuri de iluminat fără difuzoare sau globuri de protecţie în încăperi în care se utilizează sau sunt depozitate materiale combustibile).

– instalaţia electrică pentru iluminatul de siguranţă nu funcţionează: Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu.

– mijloacele tehnice de primă intervenţie nu sunt verificate la termen: Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru, Spitalul de Psihiatrie Vadu Lat, Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu.

– instalaţia de semnalizare a incendiilor nu funcţionează: Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu

– nu se asigură alimentarea cu apă a hidranţilor exteriori de incendiu din două surse conform proiectului: Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu.

– hidranţii de incendiu nu sunt marcaţi în conformitate cu prescripţiile tehnice: Spitalul de Psihiatrie Vadu Lat, Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu.

– hidranţii de incendiu nu sunt prevăzuţi cu accesoriile necesare trecerii apei : Spitalul Orăşenesc Bolintin Vale, Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu

– hidrantul exterior nu este amplasat la o distanţă de minimum 5 m faţă de zidul clădirilor: Spitalul Orăşenesc Bolintin Vale.

– nu se asigură dotarea cu două pompe de incendiu conform proiectului: Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu.

– nu se asigură marcarea cu indicatoare de securitate a locurilor cu pericol de incendiu: Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu.

Toate acestre constatări au fost aduse la cunoştinţa factorilor de decizie, care trebuie să ia măsuri urgente de remediere a deficienţelor menţionate.

Cristina MOISE