Prima Şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean din acest an l-a adus din nou, ca de obicei, în prim plan pe consilierul ecologist Constantin Buduru. Acesta, sub masca omului grijuliu, se arată ca de fiecare dată nemulţumit de iniţiativele Executivului judeţean, cerând explicaţii peste explicaţii, venind, câteodată, şi cu unele propunerii interesante. Aşa s-a întâmplat şi luni, 28 ianuarie, când s-a supus spre aprobare Proiectul de hotărâre privind vânzarea unor spaţii medicale din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu. Constantin Buduru a cerut preşedintelui CJ, Vasile Mustăţea, explicaţii privind viitorul spaţiilor mici, altele decât cabinetele medicale. De asemenea, a subliniat că o hotărâre mai veche de CJ prevedea implicarea instituţiei, ca acţionar, în operaţiunea de reparare a acoperişului. În situaţia în care vindem aceste spaţii ce se va întâmpla? „Săptămâna trecută, a precizat preşedintele, Vasile Mustăţea, reprezentanţii CJ s-au întâlnit cu reprezentanţii Comitetului Executiv al Medicilor din Policlinică, iar după dezbateri s-a căzut de acord să se facă o convenţie care să deblocheze această situaţie. Acoperişul este o zonă comună, iar după asociere, deci şi după licitaţia cu strigare care va avea loc pentru spaţiile pe care le scoatem la vânzare, spaţii pentru care avem solicitări, va urma repararea sa. Consiliul Judeţean, Primăria, sindicatul, medicii şi toţi cei care deţin spaţii, aici, vor participa proporţional cu fonduri pentru repararea acoperişului”. După aceste explicaţii, consilierii au aprobat în unanimitate proiectul respectiv. La Proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic, Constantin Buduru a ţinut să precizeze printre altele: „Această Direcţie, domnule preşedinte, cu ajutorul dumneavoastră şi al nostru, poate deveni cea mai importantă din CJ. Întrucât ea intervine la deszăpezire numai cu utilajele din dotare (proprii sau închiriate) propun să se facă un calcul al costului cu închirierea şi dacă este cazul să achiziţionăm utilaje proprii. Cei de la Control Trafic să ia legătura cu instituţiile speciale din judeţ, în aşa fel încât la toate Balastierele să existe un cântar, să nu mai plece utilajele supraîncărcate şi să ne strice drumurile. Acelaşi lucru să se întâmple şi la silozurile agricole. De asemenea, ca ecologist solicit să nu se mai taie nici un copac pentru a se face hârtia pe care primim materialele, să recuperăm Laptopurile de la vechii consilieri”. Preşedintele Vasile Mustăţea, a precizat vis-a- vis de aceste interpelări: „Acum pentru deszăpezire judeţul este împărţit în patru zone, una aparţine DJT şi pe trei acţionează operatori economici, în baza unui contract. Unii

n-au ţinut cont de utilajele cerute prin Caietul de sarcini, conform cerinţelor autorităţilor centrale. Cu toate acestea până acum n-am avut probleme, sper să nu avem nici în continuare. Avem în intenţie să achiziţionăm o freză pentru DJT, care să lucreze în Zona Izvoarele-Toporu unde ne confruntăm cu cele mai mari probleme. O comisie mixtă ministerială va verifica toate balastierele din amonte şi aval de Grădiştea, acolo unde se va construi podul de cale ferată peste râul Argeş. Am transmis Instituţiei Prefectului numele reprezentantului CJ şi aştept ca această comisie să treacă la treabă cât mai urgent. Am transmis la toţi foşti consilieri judeţeni să aducă laptopurile, vor fi verificate, şi numai după acea vom hotărî dacă mai trebui să cumpărăm altele”.

H. CĂLIN