dumitru-gavrilaÎn urmă cu circa trei săptămâni, ne-a declarat Dumitru Gavrilă, vicepreședintele Consiliului Județean Giurgiu, instituția noastră a recepționat finalizarea lucrărilor Proiectului ”Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Centru de Asistență Socială Hotarele”, realizat prin Contractul de finanțare nr. 2469/4.11.2011, care a avut o durată de implementare de 49 de luni și 25 zile.

Valoarea totală a contractului de finanțare a acestui proiect, a precizat Dumitru Gavrilă, a fost de 3.653.824,80 lei, din care valoarea eligibilă a fost de 2.865.274,00 lei –  unde 2.435.482,90 lei reprezintă contribuție F.E.D.R., iar suma de 372.485.62 lei reprezintă finanțare obținută de la Bugetul Național. Co –  finanțarea elibilă a Consiliului Județean Giurgiu a fost de 57.305,48 lei. Prin implementarea acestui proiect care la avut ca manager pe Gavrilă Valentina s-au realizat printre altele următoarele activități: o conferință de presă de lansare, două comunicate de presă și două articole în presa locală/regională la începutul proiectului, un panou temporan, un contract de audit, un contract de diriginte de șantier, două contracte de lucrări și șapte contracte de dotări. Proiectul s-a desfășurat și cu sprijinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia etc.

Obiectivul general al proiectului finanțat prin ”Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2: Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor culturale” a constat în îmbunătățirea calității infrastructurii pentru serviciile sociale destinate persoanelor vârstnice din Regiunea Sud –Muntenia, și asigurarea accesului egal al cetățenilor la astfel de servicii.

De asemenea, prin implementarea proiectului,  ne mai declara  Dumitru Gavrilă, s-a urmărit și realizarea mai multor Obiective specifice: creșterea calității și diversificarea serviciilor de asistență socială furnizate la nivelul județului Giurgiu, prin înființarea Centrului de asistență socială Hotarele pentru persoane vârstnice prin reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea și echiparea clădirii existente. Spațiile existente au fost dotate la nivelul standardelor și normativelor europene, asigurarea egalității de șanse pentru persoanele vârstnice eligibile pentru astfel de servicii sociale, concomitent cu creșterea calității vieții personelor care vor locui în acest centru. S-a îmbunătățit managementul privind conducerea instituției și al organizării sistemului de furnizare al serviciilor sociale oferite asistaților.

Rezultatul final al acestui proiect, a conchis vicepreședintele Dumitru Gavrilă, a constat printre altele în: ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Centrului de asistență socială Hotarele”, lucru care a dus automat la mărirea capacității de cazare la 46 de persoane; creșterea eficienței energetice a clădirilor reabilitate modernizate etc. Beneficiarii direcți ai proiectului vor fi cele 46 de persoane care vor fi asistate aici, dar și cei 28 de angajați care vor beneficia de condiții de muncă mai bune și implicit își vor exercita meseria cu mai multă eficiență și profesionalism dar și Consiliul Județean Giurgiu care este proprietar oficial al infrastructurii reabilitate, modernizate, extinse și dotate. Beneficiai indireți ai implementării proiectului vor fi persoanele asistate, unitățile deconcentrate implicate și cointeresate de îmbunătățirea serviciilor de asistență socială din județul Giurgiu, dar și întreaga populație din Regiunea Sud Muntenia. Pentru Centrul Social Hotarele s-au achiziționat printre altele: calculatore, dotări pentru PSI, copiatoare, aparate de fizioterapie, bicicletă ergonomică, instrumentar medical, aparat de fizioterapie, aparat de magnoterapie, softuri și licențe, veselă și tacâmuri, plită electrică pentru gătit, sistem de ventilație, robot de bucătărie, mașină de spălat vase și mașină de spălat rufe, mașină de cusut, set de echipament pentru călcat rufe, mobilier de cazare, mobilier de bucătărie și pentru cabinetul medical etc.

(M. TARU)