Picture1

Data: 10.12.2014

CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ GIURGIU

În parteneriat cu:

 1. SC INFOGRUP SRL
 2. AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ GIURGIU

 

Implementează proiectul INSTRUIT ȘI COMPETITIV, cofinantat  din FSE prin ProgramulOperaţional Sectorial DezvoltareaResurselorUmane 2007 – 2013in cadrul Axeiprioritare 5 “Promovareamăsurilor active de ocupare”, DMI 5.1 Dezvoltarea și implementarea măsurilor active pe piața muncii

 

DURATA PROIECTULUI: 18 luni, în perioada 14.03.2014 – 13.09.2015

BUGETUL PROIECTULUI: 2.016.134,00 lei

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: asigurarea de oportunități sporite de  integrare pe piața muncii și în viața activă a unui numar de 460 de someri, incluzând șomeri de lungă durată,  șomeri tineri și șomeri peste 45 de ani într-o perioadă de 18 luni, prin găsirea direcțiilor de formare profesională pentru grupul țintă, corelat cu evoluția pieței muncii.

Activități proiect:

Managementul proiectului

Informare, consiliere și orientare profesională

Dezvoltarea și furnizarea programelor de formare profesională

Informare și publicitate

Rezultate estimate:

 • 500 de materiale informative realizate și distribuite persoanelor interesate
 • 20 de ședințe de consiliere organizate
 • 460 de persoane participă la consiliere profesională
 • 54 de persoane sunt angajate
 • 6 jobcluburi organizate
 • 3 programe de formare profesională autorizate
 • 400 de reprezentanți din partea agenților economici și 800 de persoane aflate în căutarea unui loc de munca chestionate pentru identificarea tipurilor de cursuri solicitate pe piața muncii
 • 420 de persoane participă la programele de formare profesională organizate
 • 100 de persoane participă la cursuri de inițiere în informatică
 • 336 de persoane obțin diploma de absolvire a cursurilor
 • 21 de persoane urmează o a doua formă de pregătire
 • 3 conferințe de presă organizate
 • un website proiect realizat și actualizat
 • 460 de persoane informate referitor la egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă
 • 460 de materiale informativei referitoare la dezvoltareadurabilă și egalitatea de șanse sunt tiparite și distribuite grupului țintă
 • 100 de persoane participă la cursuri de initiere în informatică

 

 

Rezultateatinse la 30 noiembrie 2014

 

 • 1000 de materiale informative realizate și distribuite persoanelor interesate, procent 200%
 • 12 de sedințe de consiliere organizate, procent 60 %
 • 271 de persoane au participat la consiliere profesionala, procent 58,91 %
 • 33 persoane angajate, procent 61,11 %
 • 3 programe de formare profesională autorizate: Contabil, Inspector resurse umane, Coafor, procent 100 %
 • 325 de reprezentanți din partea agenților economici chestionați pentru identificarea solicitărilor de locuri de muncă, procent 81,25 %
 • 362 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în curs de chestionare pentru identificarea tipurilor de cursuri solicitate pe piața muncii, procent 42,25 %
 • 265 de persoane participante la programele de formare profesionala pentru meseriile, procent de realizare 62,23%:
 • Lucrător în comerț,
 • Operator introducere, validare și prelucrare date,
 • Bucătar,
 • Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist,
 • Contabil,
 • Inspector resurse umane
 • Coafor
 • conferința de presă de lansare a proiectului realizată și cea de lansare a website-ului în curs de realizare, procent 66,7%
 • Website-ul proiectului instruitsicompetitiv.rolansat, procent 100 %
 • 271 de persoane informate referitor la egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă, procent 58,91%
 • 73 de persoane participă la cursuri de initiere în informatică, procent de realizare 73%.

 

 

Întocmit:

Responsabil promovare:

Ranteș Florina Carmen