Data:Imagine1 10.09.2015

CAMERA DE COMERŢ INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ GIURGIU

În parteneriat cu:

 1. SC INFOGRUP SRL
 2. AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ GIURGIU

 

Implementează proiectul INSTRUIT ŞI COMPETITIV, cofinantat  din FSE prin ProgramulOperaţional Sectorial DezvoltareaResurselorUmane 2007 – 2013in cadrul Axeiprioritare 5 “Promovareamăsurilor active de ocupare”, DMI 5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active pe piaţa muncii

 

DURATA PROIECTULUI: 21 luni, în perioada 14.03.2014 – 13.12.2015

BUGETUL PROIECTULUI: 2.016.134,00 lei

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: asigurarea de oportunităţi sporite de  integrare pe piaţa muncii şi în viaţa activă a unui numar de 460 de someri, incluzând şomeri de lungă durată,  şomeri tineri şi şomeri peste 45 de ani într-o perioadă de 18 luni, prin găsirea direcţiilor de formare profesională pentru grupul ţintă, corelat cu evoluţia pieţei muncii.

Activităţi proiect:

Managementul proiectului

Informare, consiliere şi orientare profesională

Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare profesională

Informare şi publicitate

Rezultate estimate:

 • 500 de materiale informative realizate şi distribuite persoanelor interesate
 • 20 de şedinţe de consiliere organizate
 • 460 de persoane participă la consiliere profesională
 • 60 de persoane sunt angajate
 • 6 jobcluburi organizate
 • 6 programe de formare profesională autorizate
 • 400 de reprezentanţi din partea agenţilor economici şi 800 de persoane aflate în căutarea unui loc de munca chestionate pentru identificarea tipurilor de cursuri solicitate pe piaţa muncii
 • 460 de persoane participă la programele de formare profesională organizate
 • 100 de persoane participă la cursuri de iniţiere în informatică
 • 368 de persoane obţin diploma de absolvire a cursurilor
 • 23 de persoane urmează o a doua formă de pregătire
 • 3 conferinţe de presă organizate
 • un website proiect realizat şi actualizat
 • 460 de persoane informate referitor la egalitatea de şanse şi dezvoltarea durabilă
 • 460 de materiale informativei referitoare la dezvoltareadurabilă şi egalitatea de şanse sunt tiparite şi distribuite grupului ţintă
 • 100 de persoane participă la cursuri de initiere în informatică

Rezultate atinse la 31 august 2015

 

 • 2468 de materiale informative realizate şi distribuite persoanelor interesate, procent 493,6%
 • 28 de sedinţe de consiliere organizate, procent 140 %
 • 520 de persoane au participat la consiliere profesionala, procent 130,04 %
 • 84 persoane angajate, procent 140 %
 • 6 programe de formare profesională autorizate: Contabil, Inspector resurse umane, Coafor, Bucătar şi Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist, Lucrător în comerţ, procent 120 %
 • 747 de reprezentanţi din partea agenţilor economici chestionaţi pentru identificarea solicitărilor de locuri de muncă, procent 186,75 %
 • 923 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în curs de chestionare pentru identificarea tipurilor de cursuri solicitate pe piaţa muncii, procent 115,37%
 • 502 persoane participante la programele de formare profesionala pentru meseriile, procent de realizare 109,13%:
 • Lucrător în comerţ,
 • Operator introducere, validare şi prelucrare date,
 • Bucătar,
 • Ospătar,
 • Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist,
 • Contabil,
 • Inspector resurse umane,
 • Coafor
 • 402 de persoane obţin diploma de absolvire a cursurilor, procent 109,24%
 • conferinţa de presă de lansare a proiectuluişi cea de lansare a website-uluirealizate, procent 66,7%
 • Website-ul  proiectului www.instruitsicompetitiv.rolansat, procent 100 %
 • 520 de persoane informate referitor la egalitatea de şanse şi dezvoltarea durabilă, procent 130,04%
 • 131 persoane participă la cursuri de initiere în informatică, procent de realizare 131%.
 • 23 de persoane urmează o a doua formă de pregătire, procent de realizare 100%.

 

Date de contact:

Responsabil promovare:

Ranteş Florina Carmen tel: 0246 215 444, e-mail: office@cciagr.ro

Imagine2