În perioada 15-26 iunie, Comi-sariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Giurgiu (CJPC) a desfăşurat mai multe acţiuni de control conform tematicii de lucru, la operatorii economici care comercia-lizează produse din carne în municipiu şi judeţul Giurgiu. Au fost efectuate 72 de acţiuni de control, fiind verificate peste 972 kg preparate din carne, respectiv produse afumate, afumate uscate, dublu afumate cum sunt cremwuşti, polonezi, şuncă, rulade, cârnaţi afumaţi şi proaspeţi, salamuri de diferite sortimente, în valoare totală de 17.840 lei. „Cu acestă ocazie – ne-a declarat Constantin Adrian Păunescu, director coordonator adjunct în cadrul CJPC Giurgiu – au fost întocmite 37 de procese verbale de constatare a contravenţiei, iar în urma abaterilor constatate au fost retrase de la comercializare 178 de kilograme preparate din carne în valoare de 2.613 de lei, fiind aplicate totodată şi sancţiuni contravenţionale în valoare de 62.200 lei, precum şi 8 avertismente”. Au fost constatate mai multe abateri: 7 dintre operatorii economici aveau la co-mercializare preparate din carne care aveau data limită de consum depăşită; 2 operatori economici nu respectau condiţiile de depozitare menţionate de producător, precum păstrarea la temperatura mediului ambiant, peste 25 de grade Celsius sau la temperaturi de -2 grade Celsius. Au fost depistaţi 12 operatori economici care aveau la comercializare preparate din carne ce prezentau abateri privind informarea consumatorului astfel: produse fără etichetă, informaţii incorecte şi incomplete. Toate aceste produse au fost interzise de la comercializare şi retrase din circuitul comercial. De ademenea, 25 de operatori economici nu respectau prevederile legale privind modul de afişare corectă a preţurilor, precum şi neafişarea denumirii societăţii, a orarului de funcţionare ori a CUI-ului. În altă ordine de idei, Constantin Adrian Păunescu ne-a mai precizat că instituţia pe care o coordonează a dat curs tuturor sesizărilor pri-mite în ultima perioadă, o parte dintre ele fiind întemeiate, multe venind chiar din Piaţa Centrală a municipiului Giurgiu: „Împreună cu echipa pe care o coordonez, ne vom axa activitatea pe Piaţa Centrală, fiind deschişi totodată către orice colaborare cu Direcţia Sanitar-Veterinară, Garda Financiară, Direcţia Agricolă, pentru a interveni mult mai prompt atunci când se încalcă normele de comercializare a produselor, pentru a proteja sănătatea consumatorului.

Codruţa VITAN