Marţi, 31 august 2010, în incinta Centrului Parohial pentru copii şi tineret “Sf. Stelian” de la Parohia Oinacu

s-a desfăşurat festivitatea de premiere a copiilor participanţi în Proiectul de Parteneriat Educaţional “Şcoala de vară 2010”- secţiunea muzică religioasă, iniţiat de Primăria Oinacu – primar Pencea Mircea, Căminul Cultural – referent Petruţa Pencea, având ca parteneri Parohia Oinacu, Şcoala Oinacu şi Asociaţia de Tineret “Ion Vinea”. Cu ocazia acestei activităţi cultural-educative, primarul comunei Oinacu, Mircea Pencea, a invitat o delegaţie din Tetovo-Russe (Bulgaria), aceasta fiind formată din Nevyana Atanasova – primar, părintele Valentin Dobrev şi soţia sa, Iliana Dobreva, Vera Coseva – director Casa de Cultură “Hristo-Botev”, din Russe, Violeta Frateva – translator. Partea bulgară a fost întâmpinată la Vama Giurgiu de preotul Mirel Constantin, de la Parohia Oinacu, iar la Primarie, cu aceeaşi căldură, de salariaţi şi de partenerii Proiectului Educaţional “Şcoala de vară 2010” (Dunia Pălăgeanu, preot Duţu Stelian).

Tema întâlnirii a fost aceea de a semna un Protocol de Colaborare în plan cultural şi spiritual între Primăria Oinacu şi Primăria Tetovo, protocol semnat de conducerile acestor instituţii: primar Mircea Pencea (România) şi primar Nevyana Atanasova (Bulgaria) şi întărit de semnăturile reprezentanţilor altor instituţii: Petruşa Pencea – referent Căminul Cultural, Dunia Pălăngeanu – preşedinte Asociaţia de Tineret “Ion Vinea” Giurgiu, paroh pr. Duţu Stelian – Parohia Oinacu şi membrii delegaţiei din Bulgaria.

S-a conturat dorinţa comună de a ne cunoaşte tradiţiile şi obiceiurile, de a realiza manifestări comune, participarea la festivaluri şi sărbători religioase de peste an, precum şi la Hramuri ale Bisericilor, ateliere de lucru cu copiii, concursuri, promovarea valorilor locale la nivel european, internaţional, accesarea fondurilor europene prin proiecte transfrontaliere care să sprijine dezvoltarea comunităţii, a vieţii culturale şi spirituale dintre cele două localităţi de pe ambele maluri ale Dunării.

Invitaţii din Bulgaria au vizitat comuna, după care au mers la Centrul parohial pentru copii şi tineret “Sf. Stelian” Oinacu, unde au fost întâmpinaţi de copii în frumoase costume populare tradiţionale. Aici a avut loc premierea copiilor la secţiunea muzică religioasă, care au prezentat şi un moment de cântece şi poezii religioase, urmat de un moment de cântece şi dansuri populare din zonă. S-au oferit daruri şi flori, s-a cântat şi s-a dansat alături de aceşti copii minunaţi, s-au rostit cuvinte emoţionante de către cei implicaţi în această colaborare ce trasează un pas important între cele două Primării, între oameni de cultură, spre binele comunităţilor din care fac parte, părintele Valentin Dobrev lansând deja o invitaţie către partea română de a participa la Hramul Bisericii “Sf. Parascheva” pe data de 14 octombrie 2010.

“Această întâlnire a fost un prilej de comuniune, comunicare, speranţă şi prietenie”, ne-a declarat Petruţa Pencea – referent cultural la Primăria Oinacu, cea care a fost sufletul ce a vegheat la bunul mers al întregii manifestări.

Cristina MOISE