În ultima şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Giurgiu a fost supus spre aprobarea consilierilor, proiectul privind studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Adoptarea structurii de producţie la noi reglementări privind piaţa de energie electrică şi termică din România”, vizând şi Uzina Termoelectrica Giurgiu. Potrivit indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, cu privire la modernizarea centralei giurgiuvene, valoarea investiţiei se ridică la aproximativ 7,8 milioane de euro, procesul de modernizare desfăşurându-se pe o perioadă de doi ani. ,,Structura de producţie a CET-ului este supradimensionată, are un grad de uzură înaintată, randament scăzut şi un impact negativ asupra mediului înconjurător. Realizarea cogenerării reprezintă adoptarea structurii de producţie la consumul real de energie termică din oraş, prin folosirea a două cazane de abur industrial, montarea unei turbine în contrapresiune, acestea două însemnând cogenerare de înaltă eficienţă”, a explicat directorul CET Giurgiu, Sorin Cepraga.
Acesta din urmă este susţinut de conducerea Consiliului Judeţean Giurgiu, respectiv de către preşedintele Dumitru Beianu, care a precizat că „În ceea ce priveşte CET-ul se urmăreşte ca pe lângă obţinerea unei noi structuri de producţie, să se reuşească şi furnizarea de energie termică modernă, care să facă faţă cerinţelor cetăţenilor. În încheierea alocuţiunii sale directorul Sorin Cepraga a mai precizat că „Pe lângă avantajele cogenerării la Uzina Termoelectrica Giurgiu se urmăreşte şi îmbunătăţirea infrastructurii şi a utilităţilor aferente acesteia. Aceste obiective vor permite ca la Giurgiu să se producă energie electrică şi termică în procent de peste 80 la sută.
Cristiana MACARIE