Situaţia statistică a şomajului înregistrat la 30 noiembrie 2014

Numărul total al persoanelor înregistrate în evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă  Giurgiu la data de 30 noiembrie a fost de 6,547  persoane în căutarea unui loc de muncă, dintre care 3.070 sunt femei.

Valoarea ratei şomajului (recalculată) înregistrată la nivelul judeţului Giurgiu, la finele lunii noiembrie de 6.99%, este în uşoară scădere faţă de cea înregistrată la finele lunii octombrie 2014 şi anume de 7,01%.

În luna noiembrie 2014, prin acordarea serviciilor gratuite prevăzute de Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu completările şi modificările ulterioare, au fost încadrate în muncă un număr de 313 persoane, dintre care 138 de femei.

Serviciile de care au beneficiat persoanele încadrate în muncă sunt: medierea muncii, informarea şi consilierea profesională, formarea profesională, subvenţionarea locului de muncă pentru persoanele peste 45 de ani, unici întreţinători ai familiilor monoparentale, persoane care mai au 5 ani până la pensie, absolvenţi.

Din totalul persoanelor aflate în evidenţa agenţiei şi anume 6.547, 1.517 persoane (677 femei) beneficiază de indemnizaţie de şomaj (cf. Legii76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare), 5030 persoane sunt  persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Ponderea cea mai mare în rândul persoanelor înregistrate o au persoanele din mediul rural cu un număr de 4866 de persoane. Din punct de vedere al distribuţiei şomerilor pe niveluri de instruire, la data de 30 noiembrie 2014, se poate observa că, din numărul total al şomerilor înregistraţi, 71,28%  sunt persoane cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional, 25,10% sunt persoane cu nivel de instruire liceal şi post liceal şi 3.62%  sunt persoane având nivel de instruire universitarr.

Distribuţia şomerilor pe forme de învăţământ              6547

– cu niv. instruire Primar, gimnazial si profesional           4667

– cu niv. instruire Liceal și post-liceal                              1643

– cu niv. instruire Universitar                                            237

Grupa de vârstă din rândul căreia se înregistrează cei mai mulţi şomeri este cea cu vârsta sub 29 de ani care este reprezentată de un procent de 28.06%, urmată de categoria de vârsta cuprinsă între 40 – 49 ani, cu un procent de 22.12% din numărul persoanelor aflate în evidența Agenției.  Grupa de vârstă între 30-39 de ani reprezintă  19.86% din totalul şomerilor inregistrati,  urmata de somerii cu vârsta peste 55 de ani care se regasesc in procent de  15.84%. Persoanele din grupa de vârstă 50 – 55 ani se regăsesc în procent de 9.55% din numărul total de persoane înregistrate.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu reaminteşte tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, că pot consulta zilnic lista locurilor de muncă vacante la sediul AJOFM Giurgiu din mun. Giurgiu, sos. Bucureşti, bl. 202/5 D, mezanin sau pe site-ul instituţiei www.giurgiu.anofm.ro.