pensionarePensia anticipată parţială poate fi acordată celor care au realizat stagiul complet de cotizare şi care au îndeplinit anumite condiţii de vârstă, în conformitate cu Legea pensiilor. Cei care depun sau intenţionează să depună anul acesta cereri pentru acordarea acestui tip de pensie trebuie să ştie că beneficiază de un mod de calcul al pensiei mult mai avantajos decât precedentul, în urma unor modificări legislative din 2016.

În sistemul public de pensii din România se acordă cinci tipuri de pensii, potrivit Legii nr. 263/2010: pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată parţială, pensia de invaliditate şi pensia de urmaş. Pensia anticipată parţială se cuvine, cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la opt ani.

Aşadar, cel care vrea să beneficieze de acest tip de pensie este supus unei duble condiţionări:

* pe de o parte, trebuie să fi realizat stagiul complet de cotizare, care este de 35 de ani, sau chiar să-l fi depăşit cu până la opt ani;

* pe de altă parte, poate cere pensia cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, care este de 65 de ani pentru bărbaţi şi de 63 de ani pentru femei.

Notă: La bărbaţi deja se aplică această vârstă standard, în timp ce pentru femei va fi valabilă, în urma creşterilor eşalonate, din ianuarie 2030. În mod similar, pentru stagiul complet de cotizare trebuie să ştim că în cazul femeilor încă se mai fac creşteri eşalonate, urmând să se ajungă la stagiul complet de cotizare de 35 de ani abia în ianuarie 2030.

Este foarte important de ştiut că, atunci când se solicită acest tip de pensie, la calculul stagiului de cotizare nu se iau în considerare aşa-zisele perioade asimilate la care face referire Legea pensiilor:

-perioadele când s-a acordat pensie de invaliditate;

– perioadele de timp în care au urmat cursurile la zi ale învăţământului universitar (dacă le-au absolvit cu diplomă);

– timpul cât au satisfăcut serviciul militar sau au fost elevi ai şcolilor militare/de agenţi de poliţie ori studenţi ai unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.

Cum se calculează pensia anticipată parţială?

„Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare”, prevede legea în discuţie. În acest sens, actul normativ vine cu un tabel care să reflecte procentul de diminuare, în funcţie de perioada de stagiu.

Important! La acordarea pensiei anticipate parţiale, reducerea vârstei standard de pensionare nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere legală, întrucât acordarea acestei pensii presupune oricum ieşirea din activitate mai devreme decât ar trebui.

Odată ce au fost îndeplinite condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată parţială se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin eliminarea diminuării stabilite conform tabelui de mai sus şi prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate parţiale. Practic, cel care solicită pensia anticipată parţială nu trebuie să facă o cerere pentru recalcularea pensiei, întrucât asta se produce din oficiu.

Totuşi, acest mod de calcul este relativ nou pentru cei interesaţi de această pensie. Până la jumătatea anului trecut, cuantumul pensiei anticipate parţiale era stabilit din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă ce s-ar fi cuvenit solicitantului, însă prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare lună de anticipare.

După cum se poate observa, modul de calcul actual este mult mai avantajos decât cel vechi, pentru că acum calculul se face în funcţie de anii munciţi în plus faţă de stagiul complet de cotizare prevăzut de lege. Cu alte cuvinte, acum cuantumul pensiei anticipate parţiale reprezintă cuantumul pensiei pentru limită de vârstă diminuat cu o sumă care variază în funcţie de anii munciţi în plus faţă de stagiul de cotizare, pe când înainte cuantumul era diminuat cu o sumă fixă pentru fiecare lună de anticipare.

 

Actele necesare pentru solicitarea pensiei

 

Cei care sunt interesaţi de obţinerea pensiei anticipate parţiale şi care îndeplinesc condiţiile de acordare pot să facă o solicitare în acest sens la casa teritorială de pensii din raza domiciliului propriu. Solicitarea trebuie să fie însoţită, potrivit site-ului CNPP, de următoarele:

– cererea pentru înscrierea la pensie anticipată;

– carnetul de muncă (original şi copie);

– carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);

– alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;

– actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);

– livretul militar (original şi copie);

– diploma de absolvire a învăţământului universitar şi adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior din care să rezulte durata normală, perioada efectuării studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;

– adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);

– adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii de muncă (original);

– procura specială pentru mandatar (original şi copie);

– acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004;

– dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată parţială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);

– adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);

– alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

 

Pensia anticipată parţială se stabileşte prin decizie a casei teritoriale şi se acordă de la data înregistrării cererii, potrivit Legii nr. 263/2010. Cererea de pensionare se admite/respinge în cel mult 45 de zile de la depunerea cererii, iar decizia de pensionare se comunică în cinci zile de la emitere.

 Cererile de pensionare anticipată pot fi retrase înainte de emiterea deciziei de pensionare, iar deciziile de pensionare deja emise pot fi anulate, la cererea solicitantului, în 30 de zile de la comunicare. De asemenea, trebuie reţinut că deciziile de pensionare pot fi contestate, în 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrală de Contestaţii, iar ulterior în instanţă.

Jurnal

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here