Întruniţi în şedinţă ordinară miercuri, 28 iulie, consilierii judeţeni au avut de dezbătut nu mai puţin de 26 de puncte aflate pe ordinea de zi. Ca de fiecare dată, subiectele au fost diverse, vizând aspecte multiple ale vieţii judeţului. Redăm mai jos câteva din cele mai importante decizii luate de aleşii noştri în această şedinţă.


Reduceri de cheltuieli şi majorări pentru lucrări de investiţii

Primele puncte aflate pe ordinea de zi a acestei şedinţe au vizat o serie de modificări aduse bugetului judeţului. Astfel, pentru a respecta prevederile Ordonanţei de Urgenţă 55/2010, consilierii judeţeni au aprobat reducerea cu 20% a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile aprobate în buget, prevăzute pentru a doua jumătate a anului 2010 şi rămase de executat. În acelaşi timp, consilierii au luat în discuţie şi o serie de modificări şi completări ale Listei poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii”. Astfel, a fost aprobată modificarea listei de investiţii pentru Centrul de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti, unde achiziţionarea unei centrale termice a fost înlocuită cu cea a unei unei plite de aragaz cu instalaţie Butan Gas; de asemenea, a fost aprobată plata cotelor aferente Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru lucrările executate la obiectivul de investiţii „Centrul de afaceri transfrontalier Danubius”, precum şi prevederea în buget a sumei de 103 mii lei pentru reabilitarea acoperişului clădirii Bibiliotecii Judeţene. De asemenea, întocmirea documentaţiei tehnico-economice pentru reabilitarea sectorului de drum judeţean DJ 601 Bolintin Deal-Bolintin Vale, care, conform recensământului circulaţiei, este cel mai circulat şi majorarea capitalului social al SC Euro Group Tehno SRL au fost alte obiective introduse în lista de investiţii, toate sumele necesare realizării acestor obiective urmând a fi asigurate în cadrul sumei totale deja aprobate, prin redistribuire între capitole.

Tot despre bani a fost vorba şi în următoarele puncte ale ordinei de zi, consilierii judeţeni dându-şi acordul pentru alocarea a 75.000 de lei din fondul de rezervă bugetară pentru Policlinica Bolintin Vale, care a solicitat această sumă pentru plata reparaţiilor la acoperiş şi schimbarea tâmplăriei; alţi 7.000 de lei au fost alocaţi pentru acordarea unor sprijine financiare solicitate de cinci locuitori ai judeţului, din Grădiştea, Călugăreni şi Giurgiu, pentru rezolvarea unor probleme grave de sănătate şi tratamente medicale. De asemenea, a fost aprobată şi majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale Euro Group SRL, societate al cărei asociat unic este Consiliul Judeţean; printre activităţile acestei societăţi se regăseşte şi cea de salubrizare, iar dotarea societăţii cu utilajele şi echipamentele necesare acestei activităţi este deficitară, printre utilajele necesare aflându-se autogunoieră, autovidanjă, autocontainer transport deşeuri etc. Deoarece societatea nu dispune de fonduri pentru achiziţionarea acestor utilaje şi echipamente, a fost necesară majorarea capitalului social al societăţii prin aport în numerar, majorare aprobată de consilierii judeţeni. La acest punct, preşedintele CJ, Dumitru Beianu, a mai precizat că, la momentul actual, SC Europ Group SRL („urmaşa mult mai celebrei Rovic” – cum spunea Dumitru Beianu) are în derulare 14 contracte de salubrizare cu tot atâtea localităţi din judeţ, numărul solicitărilor fiind, însă, în creştere, în condiţiile în care tot mai multe primării care au contracte cu firme din Capitală vor să renunţe la aceste contracte, din cauza preţului mare practicat de depozitele din Capitală. „Din sumele cu care majorăm capitalul social, societatea va achiziţiona două autospeciale de gunoi şi un utilaj special pentru întreţinerea drumurilor judeţene şi dezăpezire”, le-a mai spus preşedintele Beianu consilierilor judeţeni, precizând, totodată, că este absolut necesară finalizarea gropii de gunoi de la Frăteşti, de care vor beneficia toate localităţile judeţului.


Alocaţii de hrană majorate la Direcţia de Asistenţă Socială

În data de 13 iulie, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu solicita Consiliului Judeţean stabilirea, prin hotărâre, a unui nou cuantum al alocaţiei de hrană pentru consumurile colective din cadrul Direcţiei. Potrivit acestei adrese, DGASPC propune Consiliului Judeţean majorarea acestor alocaţii, după cum urmează: pentru copii (grupa 0-4 ani) aflaţi în plasament la asistenţii maternali profesionişti – de la 7,3 lei/zi la 7,62 lei/zi; pentru copii/tineri (grupa 4-26 ani) aflaţi în plasament la asistenţii maternali profesionişti – de la 10 lei/zi la 10,42 lei/zi; pentru copii (grupa 0-4 ani) aflaţi în centre de plasament, centre de zi – de la 7,3 lei/zi la 7,62 lei/zi, iar pentru copiii şi tinerii din centre de primire, centre maternale, instituţii de protecţie specială destinate copilului cu handicap, instituţii de asistenţă socială pentru persoane cu handicap, cămine pentru persoane vârstnice – de la 10 la 10,42 lei/zi. Având în vedere că există fonduri pentru acoperirea acestor majorări, consilierii judeţeni au aprobat propunerea DGASPC Giurgiu, astfel că alocaţiile de hrană au fost suplimentate, ca urmare a creşterii cotei TVA de la 19 la 24%, după cum se arată în adresa DGASPC Giurgiu.


Preluarea spitalelor din judeţ – consfinţită prin hotărâri de Consiliu

Preluarea managementului asistenţei medicale pentru cele patru spitale de pe raza judeţului Giurgiu – Spitalul Judeţean, Spitalul de Psihiatrie Vadu Lat, Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru şi Spitalul de Boli Infecţioase Singureni – a fost aprobată, fără nicio reţinere, de consilierii judeţeni. Înainte de a se supune la vot aceste puncte de pe ordinea de zi, preşedintele Dumitru Beianu a precizat că, practic, consilierii judeţeni sunt obligaţi să aleagă răul cel mai mic: „Nu că am avea noi cine ştie ce mari fonduri, care să asigure o mai bună funcţionare a spitalelor, dar, în faţa alternativei oferite de Guvern – ori luaţi spitalele din mediul rual, ori le desfiinţăm – nu cred că am avut de ales, pentru că nu putem lăsa oamenii din judeţ fără asistenţă medicală… Cât despre Spitalul Judeţean, un război cu Ministerul Sănătăţii ar fi inutil… de altfel, situaţia Spitalului Judeţean nu este chiar atât de „neagră”, ca în alte judeţe, în privinţa datoriilor… Problema mare aici este cea a investiţiilor, pentru că e clar că e nevoie de investiţii masive, cum la fel de clar este că noi, Consiliul judeţean, nu avem fondurile necesare acestor investiţii. De aceea, fac un apel către toţi cei care vor şi pot face lobby în favoarea Spitalului Judeţean, să încerce să atragă cât mai mulţi bani pentru investiţii în acest spital. Pe de altă parte, dacă cineva are de gând să încurce, în vreun fel, activitatea Spitalului în următoarea perioadă, l-aş ruga să se abţină… Cât despre activitatea de acolo, vreau să precizez un singur lucru: nu am de făcut absolut niciun reproş, nimănui!”. Consilierii judeţeni au aprobat, apoi, şi protocoalele de predare-primire a celor patru spitale, cu precizarea că la Giurgiu s-a găsit cea mai elaborată formă de predare-primire din ţară.

Iluminatul public din judeţ ar putea fi cu 20% mai ieftin

Printre măsurile de austeritate impuse în ultima perioadă se numără, după cum se ştie, şi reducerea cheltuielilor autorităţilor locale. Şi, cum o parte importantă a acestor cheltuieli se face, acum, şi pentru iluminatul public, Consiliul judeţean a aprobat asocierea cu celelalte unităţi-administrative din judeţ în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”, asociaţia având ca scop, potrivit referatului de specialitate prezentat consilierilor, realizarea în comun a unor servicii publice locale de calitate şi eficiente. Un prim pas concret este legat de posibilitatea ca iluminatul public să fie mult mai ieftin. Preşedintele Dumitru Beianu a explicat: „Consiliul Judeţean s-a asociat cu un concern de firme italiene care va realiza, pe un teren al CJ, din incinta CET, o capacitate de producţie a energiei electrice şi termice de 2 megawaţi, folosind, drept combustibil, uleiul de rapiţă; printre condiţiile pe care le-am pus acestui concern se numără şi cea de livrare a energiei electrice către autorităţile publice din judeţ cu un preţ mai mic decât cel practicat în prezent, iar reprezentanţii firmei ne-au garantat un preţ cu 20-25% mai mic decât cel actual. Este un prim pas în această direcţie, pentru că avem în lucru un proiect de construire a unei centrale fotovoltaice la Giurgiu, ceea ce ne va asigura gratuitate la consumul de energie electrică pentru iluminatul public. Până atunci, însă, prin crearea acestei asociaţii şi prin asocierea cu firma despre care vorbeam, vom încerca să obţinem un preţ cât mai mic pentru energia electrică folosită la iluminatul public”. Consilierii judeţeni nu au avut obiecţii la propunerea Executivului, astfel că proiectul vizând constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient” a fost aprobat cu unanimitate de voturi.


Reabilitarea reţelelor termice din Giurgiu – la „mâna” eventualilor investitori

Documentaţia tehnico-economică, în stadiu de studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţi „Reabilitarea şi modernizarea reţelelor de transport agent termic primar din municipiul Giurgiu” a fost, de asemenea, aprobată în şedinţa ordinară din luna iulie. Obiectivul este cuprins în Programul de investiţii publice pe anul 2010, incluzând mai multe lucrări, dintre care menţionăm: înlocuirea, în proporţie de 85%, a conductelor de transport agent termic primar, montarea reţelei de transport agent termic primar pentru încălzire şi ACM sau înlocuirea armăturilor în nodurile de reţea şi la intrarea în punctele termice cu armături cu acţionare electrică. Potrivit referatului de specialitate, prin realizarea acestui obiectiv de investiţii se va executa o singură reţea de conducte de transport a apei fierbinţi, care să acopere necesarul de energie termică a oraşului, atât în regim de iarnă (încălzire şi preparare apă caldă de consum), cât şi în regim de vară. Valoarea totală a investiţiei se ridică la circa 24 de milioane de Euro. Evident că autorităţile nu dispun de aceşti bani, aşa că singura şansă de realizare a acestui proiect rămâne, în continuare, găsirea unor investitori cu bani, dispuşi să investească în acest sector.


Noi centre pentru persoane vârstnice în judeţ

Două noi centre pentru persoane vârstnice ar putea fi înfiinţate în judeţul Giurgiu. Consilierii judeţeni au făcut un prim pas, prin aprobarea unor documentaţii tehnico-economice vizând amenajarea de astfel de centre la Mogoşeşti şi Onceşti. În ambele cazuri, centrele ar urma să fie amenajate prin reabilitarea şi extinderea unor construcţii deja existente. Cele două hotărâri ale consilierilor judeţeni erau necesare pentru depunerea de proiecte cu finanţare europeană, în vederea înfiinţării acestor centre. Şi tot la acest capitol, s-a mai aprobat şi proiectul de reabilitare, modernizare, extindere şi dotare a Căminului de la Mironeşti, proiect a cărui valoare depăşeşte 800.000 de Euro.

Cristina Moise

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here