29761_t4 

        Miercuri  9 decembrie, Serviciul Judeţean Anticorupţie Giurgiu în parteneriat cu Consiliul Judeţean Giurgiu, Primăria municipiului Giurgiu și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Vlașca” al Județului Giurgiu  a organizat un seminar cu tema: ,,Conflictul de interese în achizițiile publice: regim juridic și prevenire timpurie”.

Evenimentul a fost organizat în baza protocoalelor instituţionale de colaborare încheiate în vederea promovării unor mesaje cu conţinut informativ – preventiv anticorupţie şi pentru diversificarea canalelor de informare a societăţii civile şi este încadrat în seria de activităţi de prevenire dedicate ,,Zilei Internaționale Anticorupție – 9 Decembrie”.

            La invitaţia organizatorilor au participat şi au prezentat teme de interes funcţionari din cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, Direcţiei Generale Anticorupţie și Departamentul de Informații și Protecție Internă.

            La eveniment au fost prezenţi 50 de invitaţi – angajaţi cu funcţii de conducere şi execuţie implicaţi în derularea procedurilor de achiziţie publică din cadrul structurilor judeţene ale Ministerului Afacerilor Interne, ai instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean, Consiliului Local Giurgiu şi ai unităţilor deconcentrate. (Jurnal)