Ne-am obişnuit ca în fiecare an să facem clasamente şi top-uri, nominalizând firmele care au obţinut rezultatele cele mai bune de-a lungul ultimelor patru anotimpuri. Zilele trecute Camera de Comerţ şi Industrie a înmânat „Oscarurile” locale pentru competenţă, mai multor firme din judeţul Giurgiu, în cadrul Top-ului firmelor, pe anul 2008. Una dintre societăţile evidenţiate a fost SC CARO IMPEX SRL Giurgiu manageriată de Lucian Mitroi, societate care anul acesta a ocupat locul întâi în topul „Afaceri pentru România” la nivelul judeţului nostru privind activitatea de testări şi analize tehnice, un alt loc întâi în top 5 – „Profit pentru România” pentru aceeaşi activitate şi încă un loc întâi în top 5 „Afaceri pentru România” la activitatea de arhitectură şi inginerie, clasându-se pe locul 42 la nivel naţional în clasamentul pe domeniu.

Deşi înfiinţată pe 1 aprilie (’94) societatea nu a constituit deloc o păcăleală pentru cel care a administrat-o încă de la înfiinţare.

„Am început cu gama prestărilor de servicii, confecţionând de toate: table şcolare, rame de geam, galerii, articole PSI, am tăiat geamuri, ajungând ca în scurt timp să realizăm construcţii civile de mare complexitate” ne spune Lucian Mitroi, părintele acestei afaceri ce s-a dovedit deosebit de profitabilă de-a lungul evoluţiei sale. „La vremea respectivă piaţa era încă virgină la acest capitol. Nu apăruseră termopanele, vorbindu-se despre ele doar pe la colţuri şi în şoaptă. Am pornit cu patru oameni şi am ajuns să am, astăzi, 30!” ne mai spunea administratorul societăţii. Întrebat care a fost cel mai greu obstacol, în cei 15 ani de activitate, Lucian Mitroi ne-a declarat: „Instabilitatea politică! Ea a creat la rândul ei instabilitate economică. Din păcate şi atunci, ca şi astăzi, trebuia să faci parte dintr-un partid ca să poţi răzbate. Eu însă am respectat punctul 8 de la Timişoara şi n-am cedat tentaţiei de a mă înregimenta politic, deşi mi s-au făcut tot felul de propuneri. Astăzi lucrul cel mai dificil rămâne însă recuperarea banilor de la beneficiarii lucrărilor, respectiv, serviciilor pe care le prestăm. Este principalul factor generator de blocaj economic şi de penalizări din partea statului, atunci când agentul economic se află în imposibilitatea de a-şi plăti impozitele şi taxele impuse. Nu pentru că n-ar dori, ci, pur şi simplu pentru că nu i se plătesc la timp lucrările efectuate. Am avut totuşi şansa de a avea lângă mine oameni devotaţi. Sora mea este un exemplu în acest sens, ca director economic fiind persoana care a avut permanent grijă de bugetul şi investiţiile mele” ne mai spunea Lucian Mitroi. De remarcat că lucrurile n-au stat tot timpul roz şi că până să se ajungă la această performantă societate, administratorul ei a fost nevoit – aşa cum ne-a mărturisit – să înfiinţeze vreo alte 6 societăţi, amănunt ce vorbeşte îndeajuns despre strădaniile unui agent economic ce pare că a câştigat pariul cu mediul privat.

Societatea comercială CARO IMPEX SRL Giurgiu, ne-a declarat administratorul său Lucian Mitroi, a fost înfiinţată în 1994, este constituită pe o durată nelimitată şi are un capital social de 100.000 de lei. În prezent la CARO IMPEX SRL activează 30 de salariaţi cu contract de muncă pe durată nedeterminată. Societatea are din 23.03.2006 Certificat digital de înregistrare în sistemul electronic de achiziţii publice SEAP, emis de Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. Începând cu iulie 2007 CARO IMPEX a obţinut Certificatul nr. 5521 de Implementare şi menţinere a sistemului de management al calităţii, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000) pentru următoarele activităţi: Ignifugări (lemn, textile, metal); verificat, încărcat, reparat stingătoare; construcţii civile şi industriale; deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie; comerţ geamuri, oglinzi, rame, galerii, stingătoare şi obiecte PSI. Din iunie 2008, a mai spus Lucian Mitroi, societatea noastră a obţinut şi Certificatul nr. 00572 de Stabilire, implementare şi menţinere a Sistemului de Management de Mediu, conform cerinţelor standardului SR EN ISO 14001:20054 (ISO 14001:2004), precum şi Certificatul nr. 00475 de Stabilire, implementare şi menţinere a Sistemului de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale, conform cerinţelor standardului OHSAS 18001:2004 pentru următoarele activităţi: Ignifugări metal, lemn, textile; Verificări, reparări şi încărcări stingătoare; Comerţ cu geamuri, oglinzi, rame, stingătoare, galerii, obiecte PSI; Construcţii civile şi industriale; Deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie. „SC CARO IMPEX SRL a fost clasificată în anul 2003 pe locul doi, în anul 2005 pe locul patru, iar în anul 2006 pe locul patru în Topul firmelor alcătuit de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Giurgiu. În 2006

ne-am deschis un alt punct de lucru, deoarece gama serviciilor noastre s-a multiplicat şi numărul angajaţilor permenenţi a crescut.

Am îmbunătăţit modul de comunicare cu clienţii, am dezvoltat oferta de produse şi servicii”, a mai precizat administratorul Lucian Mitroi. În prezent activităţile desfăşurate de CARO IMPEX SRL se desfăşoară pe următoarele divizii: D.D.D.; Ignifugări; PSI – PM; Construcţii; Geamuri şi Tâmplărie aluminiu. Menţionăm că în dosarul societăţii nu sunt înscrise menţiuni referitoare la condamnări pentru fapte penale, punerea sub stare de interdicţie, instituirea curatelei sau declararea stării de faliment. „În cadrul diviziei D.D.D. (deratizare, dezinfecţie, dezinsecţie) toate substanţele folosite sunt omologate cu Certificat de origine şi calitate şi cu Avize sanitare. Persoana desemnată de societatea noastră să efectueze lucrări de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie este calificată conform cerinţelor Autorităţii Naţional – Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Deţinem Certificat cu: Implementarea şi menţinerea Sistemului de Management al Calităţii conform standardului SR EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000); Implementarea şi menţinerea Sistemului de Management de Mediu, conform cerinţelor standardului SR EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004); Implementarea şi menţinere a Sistemului de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale, conform cerinţelor standardului OHSAS 18001:2004” a mai declarat administratorul Lucian Mitroi. La Divizia Ignifugări avem atestare pentru executarea lucrărilor de ignifugare a materialelor combustibile (lemn şi textile) şi la lucrările de termoprotecţie a structurilor metalice, în conformitate cu OMI nr. 86/14.06.2001. certificatele de atestare sunt emise de Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă (CNSIPC). În cadrul Diviziei PSI – PM suntem atestaţi pentru executarea lucrărilor de verificare, reparare şi încărcarea stingătoarelor şi a altor aparate de stins incendii, în conformitate cu OMI nr. 86/14.06.2001, certificatul fiind emis tot de către CNSIPC. În cadrul Diviziei Construcţii (reparaţii capitale, reparaţii curente şi igienizări) SC CARO IMPEX poate asigura şi servicii de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea (diriginte de şantier). Divizia Geamuri – comercializare şi montare foloseşte următoarele tipuri de geam: Geam flotant cu grosimi de 3,4 şi 6 mm; Geam tras de 3,4 şi 6 mm; Geam ornament; geam decorativ de import; Geam armat; Oglindă de import şi Geam colorat. De asemenea, confecţionăm şi comercializăm rame pentru tablouri şi galerii de lemn. În cadrul diviziei Tâmplărie de aluminiu folosim materiale de cea mai bună calitate, cuprinzând următoarele componente: profile din seria punte termică două sau trei camere; Profile simple, cu aripioară, pentru glisare, pentru raft, standard, pentru cabine de duş, pentru plase insecte; Lambriuri şi pervaze, a mai precizat Lucian Mitroi.

F.T.