ccautoritatileincepcontroalelela-1448638044La începutul săptămânii trecute , la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu s-a desfăşurat o conferinţă de presă ce a avut ca scop mediatizarea prevederilor legale cu privire la operaţiunile de deţinere, comercializare şi folosire a materialelor pirotehnice, consecinţele nerespectării acestora, riscurile dar şi evenimentele negative ce pot afecta ordinea şi siguranţa publică sau a persoanelor (răniri de persoane, incendii sau distrugeri de bunuri).

 După cum se știe, la sfârșitul lunii noiembrie, în preajma sărbătorilor de iarnă, Poliţia Română a declanşat la nivel naţional o acţiune în sistem integrat pentru diminuarea şi controlul fenomenului infracţional precum şi pentru protejarea intereselor legitime ale cetăţeanului. Obiectivele acţiunii naţionale constau în prevenirea producerii unor evenimente negative cu consecinţe asupra ordinii şi siguranţei publice, prevenirea, identificarea şi sancţionarea faptelor de natură penală şi contravenţională la regimul materiilor explozive dar şi întărirea cooperării interinstituţionale (poliţie, inspectoratele teritoriale de muncă, poliţie de frontieră, vamă, autorităţi locale) între agenţiile de aplicare a legii  cu atribuţii în domeniu, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii.

        Poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, vor intensifica în această perioadă  acțiunile în sistem integrat pentru prevenirea şi combaterea comercializării, folosirii ilegale şi a contrabandei de articole pirotehnice interzise de lege în târguri, oboare, pieţe, supermarket-uri şi în punctele de trecere a frontierei. Întâlnirea a urmărit informarea opiniei publice cu privire la cadrul legal de reglementare a activităţilor de deţinere, comercializare, folosire sau orice altă operaţiune cu obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice, recomandări preventive şi de educare antivictimală a populaţiei.

 Conform legislaţiei în domeniu, articolele pirotehnice se clasifică în funcţie de tipul de utilizare a acestora, de scop, nivelul de risc, nivelul de zgomot.

        Articolele pirotehnice de divertisment, care sunt cele mai răspândite şi utilizate se împart în patru categorii, doar prima dintre acestea conţinând  produse ce pot fi comercializate de persoane fizice autorizate sau persoane juridice către populaţie.

 Ce fel de articole pirotehnice pot fi comercializate

 Astfel, în categoria 1(F1) intră obiectele pirotehnice de divertisment, cu nivel de risc foarte scăzut, nivel de zgomot neglijabil, ce pot fi utilizate în spaţii restrânse sau în interiorul clădirilor cu destinaţia de locuinţă, de tipul artificiilor, pocnitorilor cu confeti pentru petreceri, jerbe scânteietoare, etc. Persoanele fizice mai pot utiliza articole pirotehnice din categoria P1 şi aceste prezentând un risc scăzut pentru utilizare.

        Din motive de ordine, securitate, siguranţă publică şi pentru protecţia mediului se interzice deţinerea, utilizarea şi vânzarea către publicul larg (persoanele fizice) a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2(F2), 3(F3) și 4(F4), a articolelor pirotehnice de scenă T1, T2 şi a celor din categoria P2, aceste produse putând fi utilizate exclusiv de pirotehnicieni, având în vedere riscul şi nivelul de zgomot ce care creşte proporţional categoriei produselor şi numai în anumite locuri şi condiţii (ex. A se utiliza numai în exterior, A se utiliza respectând distanţa minimă de securitate).

 Articolele pirotehnice de divertisment din categoria I (F1), pot fi comercializate de către persoanele juridice autorizate numai către persoane fizice care au vârsta minimă de 16 ani.

Materialele trebuie să  conţină marcaje de conformitate potrivit normelor Comunităţii Europene şi să fie etichetate individual sau pe ambalaje (atunci când sunt mici), în mod vizibil, lizibil şi în limba statului membru unde sunt comercializate. Aceste obiecte trebuie să conţină informaţii privind numele şi adresa producătorului, iar în cazul în care producătorul nu este stabilit în Uniunea Europeană sau în Spaţiul Economic European, numele producătorului şi numele şi adresa importatorului,  denumirea şi tipul articolului,  limita minimă de vârstă a persoanelor care le pot utiliza, clasificarea în funcţie de categorie, instrucţiunile de folosire, anul producerii, distanţa minimă de securitate şi după caz cantitatea echivalentă netă (CEN) de material exploziv activ.

 Ce trebuie ştiut despre articolele pirotehnice de divertisment din categoria 1 (F1):

 – comercializarea acestora se face numai persoanelor cu vârsta peste 16 ani;

– distanţa de securitate în timpul folosinţei trebuie să fie de cel puţin 1 m;

– nivelul maxim de zgomot nu trebuie să depăşească 120 dB sau un nivel de zgomot echivalent măsurat printr-o altă metodă adecvată, la distanţa de securitate;

– categoria 1 (F1) nu trebuie să cuprindă petarde, baterii de petarde, petarde luminoase şi baterii de petarde luminoase;

– pocnitorile din categoria 1 nu pot să conţină mai mult de 2,5 mg de fulminat de argint.

 Personalul competent de constatare şi sancţionare a abaterilor de la aceste norme sunt poliţiştii cu atribuţii în domeniu din cadrul Poliţiei Române şi personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei Muncii, organ al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

         De precizat că la conferința de presă au participat : comisar de poliţie GEORGESCU Cătălin ( adjunctul şefului I.P.J. Giurgiu), şeful Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, comisar șef de poliție BARNA Valerică, comisar șef de poliție GHEȚA Marius ( ofițer specialist S.A.E.S.P). şi purtătorul de cuvânt al instituţiei, comisar şef de poliţie ŞUŢĂ Constantin – Cristian, alături de care au fost invitați RUSE Daniela ( șeful Inspectoratului Teritorial de Muncă Giurgiu) și comisar șef NAN Aurel, șeful Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu.

 ***Orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune ca de altfel şi comercializarea articolelor pirotehnice din categoria 1(F1) şi P1 către persoane cu vârsta sub limita legală (minim 16 ani).

(Jurnal)