Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a stabilit valoarea de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2014, în ceea ce priveşte vânzarea locuinţelor de tip ANL, destinate închirierii. Astfel, pentru anul 2014, valoarea de înlocuire este valoarea medie ponderată pe metru pătrat, calculată în baza valorii contractelor de antrepriză încheiate în condiţiile legii, în cursul anului 2012 de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu antreprenorii.

Aceasta se majorează cu un coeficient rezultat din valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuinţelor date în folosinţă în anul 2013 în cadrul programului de construcţii locuinţe pentru tineri şi valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor acestor locuinţe. Valoarea medie ponderată pe metru pătrat calculată la valorile de investiţii ale obiectivelor cu contracte de antrepriză încheiate în anul 2012 are la bază 4 contracte încheiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu antreprenori pentru construirea a 101 locuinţe cu un total de 8.497.2 mp suprafaţă construită desfăşurată şi este de 291.21 euro/mp inclusiv TVA.

Valoarea de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2014, este de 328 euro/ mp inclusiv TVA. Acest preţ se stabileşte anual, în conformitate cu prevederile art. 10 alin (2) lit. D din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată cu modificările şi completările ulterioare.  (Marian TARU)