Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Giurgiu (CCIA) organizează la finele acestei luni, în perioada 26- 28 septembrie, în Piaţa Unirii din municipiu, un inedit Târg de toamnă româno – bulgar, pentru produse de larg consum. În deschiderea târgului, ne-a declarat Alexandru Epîngeac, preşedintele CCIA Giurgiu, în Sala de conferinţe a instituţiei organizăm vineri, 26 septembrie, de la orele 10.00, un Forum pentru schimb de afaceri în cadrul Proiectului ”Măsuri şi instrumente în sprijinul cooperării în afaceri transfrontaliere între Districtul Razgrad şi judeţul Giurgiu” MIS_ETC Code:601. Este vorba despre un proiect finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013; Axa prioritară 3, Dezvoltare Economică şi Coeziune Socială prin identificarea şi consolidarea în comun a avantajelor comparative ale zonei; Domeniul de intervenţie 3.1 – Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri şi promovarea unei imagini şi identităţi regionale.
La acest forum vor participa oameni de afaceri din Judeţul Giurgiu şi din Districtul Razgrad, din Republica Bulgaria.
În aceiaşi zi, de la orele 13,00, ne-a mai declarat preşedintele CCIA Giurgiu, Alexandru Epîngeac, va avea loc şi deschiderea oficială a Târgului de toamnă pentru bunuri de consum. Târgul este organizat de CCIA Giurgiu, Primăria Giurgiu şi Expo Muntenia, tot în cadrul proiectului menţionat anterior.
La ”Târgul de toamnă pentru bunuri de larg consum”, care se va desfăşura între 26 şi 28 septembrie în centrul municipiului Giurgiu (Piaţa Unirii din faţa Teatrului ”Tudor Vianu”), a precizat Alexandru Epîngeac, participă firme din România şi Bulgaria care vor prezenta şi desface: maşini şi utilaje agricole; produse executate manual de către meşteşugari; produse alimentare; legume şi fructe.
Heliade CĂLIN