Legea privind exercitarea profesiei de bona a fost adoptata de Camera Deputratilor si urmeaza a fi promulgata. Intrarea in vigoare a legii va permite recunoasterea meseriei de bona si aplicarea unor norme de reglementare pentru persoanele care desfasoara activitati de îngrijire si supraveghere a copiilor.

Persoanele care vor sa practice activitatea de bona trebuie sa obtina un titlu oficial de calificare: certificat de formare profesională sau orice altă diplomă în această meserie; certificat sau titlu de bonă, recunoscute sau echivalate conform legii. De asemenea, persoanele care vor dori să exercite meseria de bonă vor trebui să lucreze fie ca angajate ale unei firme specializate, fie independent, ca persoană fizică autorizată.

Care sunt conditiile eliminatorii…

Persoanele care vor dori să se califice în meseria de bonă trebuie să obțină un certificat medical și un raport de evaluare psihologică, prin care să se ateste că sunt apte să facă această activitate. Nu vor putea să practice meseria de bonă persoanele care: au antecedente penale; suferă de boli cronice, transmisibile; sunt dependente de stupefiante; au fost decăzute din drepturile părintești; au atestatul de asistent maternal retras.

Dacă îngrijirea copilului va avea loc la domiciliul bonei, aceasta va trebui să prezinte o declarație pe proprie răspundere ca, în cazul în care locuiește cu alte persoane, acestea nu au suferit condamnări penale și nu suferă de boli cronice transmisibile.

Cum se încheie Contractul cu părinții copilului

Serviciile de bonă se prestează în baza unui contract semnat între bonă și părinții copilului luat în îngrijire. Contractul trebuie să includă, obligatoriu, cel puțin următoarele servicii: îngrijirea și supravegherea copilului;  hrănirea copilului; acordarea primului-ajutor în caz de îmbolnăvire sau accidentare a copilului; însoțirea copilului la activități recreative, culturale, artistice, sportive sau școlare; informarea părinților cu privire la evoluția copilului. (Jurnal)