Angajatorii interesati pot recurge la calificarea propriilor angajati si prin programe de formare profesionala reprezentate de ucenicia la locul de munca, conform prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Ucenicia la locul de munca reprezinta formarea profesionala realizata in baza unui contract de ucenicie la locul de munca.
Pentru a participa la un program de ucenicie la locul de munca, o persoana trebuie sa fi implinit varsta de 16 ani; sa nu detina o calificare pentru ocupatia pentru care se organizeaza ucenicia la locul de munca; sa indeplineasca conditiile cerute de lege pentru acces la formarea profesionala prin ucenicie la locul de munca si sa faca demersuri pentru gasirea unui loc de munca, fie prin mijloace proprii, fie prin inregistrarea la agentia pentru ocuparea fortei de munca.

Organizarea uceniciei la locul de munca se face pe baza unui contract individual de munca, de tip particular, încheiat pe durata determinată, în baza căruia ucenicul garantează pregătirea sa profesional sub autoritatea unui angajator, care este obligat, totodata, sa îi asigure plata salariului si toate conditiile necesare formarii profesionale.

Durata contractului  nu poate fi mai mare de 3 ani (36 luni) si mai mica de 12 luni, in functie de nivelul de calificare pe care urmeaza sa se pregateasca ucenicul
Contractul de ucenicie contine si clauze specifice, pe langa elementele obligatorii ale contractului individual de munca . Aceste clauze se refera la: denumirea calificarii pe care urmeaza sa o dobandeasca ucenicul, la denumirea furnizorului de formare, precum si la obligatii suplimentare ale angajatorului sau ale ucenicului.

Angajatorul trebuie sa ii asigure ucenicului toate drepturile rezultate din contract, sa-i asigure o pregatire practica si teoretica corespunzatoare calificarii in care ucenicul se formeaza profesional, care este finalizata cu un certificat de calificare profesionala a adultilor, conform legii, si sa suporte contravaloarea programului de formare profesionala a ucenicului.

Totodata, legea prevede ca ucenicul sa primeasca un coordonator de practică, care îl va  indruma in vederea dobandirii competentelor profesionale necesare.

Ucenicul trebuie sa isi respecte obligatiile contractuale si sa participe la sustinerea examenului de absolvire, in momentul terminarii stagiilor practice si teoretice.

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, pe perioada derulării acestuia, poate solicita şi beneficiaza, la cerere, de o subventie acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 60% din valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (in prezent, valoarea indicatorului este de 500 de lei).

 

BIROUL DE PRESA AL AJOFM GIURGIU