Proiectul DaHar – “Dezvoltarea porturilor interioare ale Dunării” – a fost prezentat experţilor şi factorilor de decizie la nivel european, în cadrul unui briefing organizat în data de 11.12.2013, la Bruxelles (Belgia).

Pe lângă prezentarea rezultatelor proiectului, s-a avut în vedere stabilirea de noi contacte şi obţinerea sprijinului factorilor de decizie la nivel european pentru a continua iniţiativa proiectului, aceea de a contribui la o mai bună integrare a navigaţiei fluviale în cadrul logisticii de transport, prin investigarea şi utilizarea potenţialelor multimodale ale porturilor şi ale zonelor portuare, în oraşele portuare de dimensiuni medii sud-europene, de-a lungul Dunării.

Găzduit de Federaţia Europeană a Porturilor Interioare, briefing-ul a reunit reprezentanţi ai parlamentului European, experţi în transportul fluvial şi logistică la nivel european, reprezentanţi ai mai multor ţări.

Scopul întâlnirii a fost acela de a prezenta concluziile ce au rezultat în urma activităţilor realizate în cadrul proiectului, către factorii de decizie la nivel european.

Dezbaterile din cadrul briefing-ului au pus accent pe modul în care căile navigabile interioare – la nivel european, în lungime de mii de kilometri, pot susţine dezvoltarea eficientă şi sustenabilă a anumitor regiuni. Evaluările realizate pentru porturi, planurile de acţiune şi strategiile create în cadrul proiectului DaHar cuprind pe de o parte recomandări care, în cazul implementării lor, vor conduce la utilizarea mai eficentă a fluviului Dunărea. Delegaţia proiectului DaHar a prezentat principalele realizări obţinute în cadrul proiectului, dar şi un document cuprinzând recomandări pentru liderii la nivel european. Raportul prezentat a inclus propuneri privind asistenţă pe termen scurt şi mediu, pentru utilizarea mai eficientă a potenţialului logistic al porturilor implicate în proiect.

Unul dintre cele mai importante puncte de pe agendă a subliniat necesitatea creării unor noi prevederi legislative la nivel european, comune pentru ţările riverane Dunării, dar şi facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii prin Serviciile de Informare Fluvială, ceea ce ar veni în sprijinul dezvoltării navigaţiei interioare.

De asemenea, partenerii proiectului DaHar au adus în discuţie necesitatea efectuării de investiţii în ceea ce priveşte asigurarea adâncimii minime de navigaţie pe întreg sectorul navigabil al Dunării, dar şi realizarea legăturilor rutiere şi feroviare ale porturilor, pentru conectarea lor la cel puţin un coridor de transport TEN-T, în vederea obţinerii unui nivel optim de capacitate logistică.

În acest scop, partenerii proiectului DaHar sunt în permanent contact cu directoratele relevante la nivel european şi cu organizaţii profesionale din domeniul navigaţiei interioare.

Proiectul DaHar – “Dezvoltarea porturilor interioare ale Dunării” reuneşte 13 parteneri din 7 ţări riverane Dunării,  în scopul integrării sistemului de transport de marfă pe Dunăre în reţeaua de transport existentă (rutieră şi feroviară), asigurând astfel dezvoltarea armonizată şi integrarea porturilor interioare mici şi mijlocii în lanţul logistic. Proiectul a fost demarat la 01.04.2011 şi va fi finalizat la 31.03.2014.

(Jurnal)