Timp de zece zile, inspectorii OJPC Giurgiu au realizat o serie de controale ce au avut ca scop verificarea prevederilor legale privind protecţia consumatorului la încheierea actelor adiţionale la contractele de credite de consum. Practic, controalele au vizat societăţile bancare ce au sucursale şi agenţii de lucru în municipiul Giurgiu, baza legală fiind OG 21/1992 şi Legea 193/2000. Potrivit comisarul şef Anca Maria Brătan, în cadrul acestui control tematic au fost verificate actele adiţionale ale contractelor de credit de nevoi personale, cu sau fără ipoteccă. ”Inspectorii noştri au constatat trei tipuri de deficienţe: în actele adiţionale încheiate cu clienţii, anexe la contractele de credit de nevoi personale, valoarea comisionului de administrare este mai mare decât cea prevăzută în contractul iniţial. De exemplu, s-a adăugat valoarea comisionului de risc la cea a comisionului de admnistrare, majorând, astfel, valoarea acestuia; sau în graficul de rambursare se măreşte valoarea comisionului de administrare cu valoare comisionului de monitorizare credit. O altă neregulă constatată este că, prin actul adiţionaal transmis clientului marja dobânzii a fost majorată, fără a exista modificări legislative ce impun în mod expres acest luccru. Un al treilea aspect constatat a fost faptul că în actele adiţionale nu se menţionează data întocmirii acestora sau data la care clientul a luat la cunoştinţă de acest act adiţional. Urmare a acestor acţiuni de control, au fost aplicate 11 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 270.000 de lei şi un avertisment. În plus, au fost dispuse 6 sancţiuni contravenţionale complementare de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de maximum 15 zile, alte 5 sancţiuni contravenţionale complementare de restituirea sumelor încasate fără temei legal, în termen de 15 zile, 2 sancţiuni contravenţionale complementare de reparare a deficienţelor în termen de 15 zile şi o măsură de aducere a contractelor la conformitate în termen de 30 de zile”, a precizat şefa Comisariatului Judeţean pentru Proecţia Consumatorului Giurgiu, comisar şef Anca Maria Brătan.

Cristina MOISE