Amenzi-de-peste-110-000-lei-in-urma-actiunilor-de-control-ale-ISU-Alba În perioada 14 – 20 decembrie, personalul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vlaşca” al judeţului Giurgiu a efectuat 14 controale de prevenire a situaţiilor de urgenţă pe raza judeţului Giurgiu. În urma controalelor au fost aplicate 11 avertismente, 10 amenzi contravenţionale în cuantum de 306.001 lei, au fost înaintate un număr de două  înştiinţări adresate conducerii obiectivelor  şi a fost dispusă măsura complementară de oprire a funcţionării a două unităţi de alimentaţie publică, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 915 din 2015.

De asemenea, potrivit Legii nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu completările ulterioare, au fost sigilate căile de acces destinate clienţilor şi a fost aplicat anunţul  “Oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor de către I.S.U. ,,VLAŞCA,, Giurgiu pentru încălcarea gravă a cerinţelor de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi”. Totodată au fost controlate  13 obiective de pe raza municipiului Giurgiu şi din judeţ constatându-se că acestea erau fără activitate.

Inspectorii ISU reamintesc faptul că înlăturarea sau distrugerea sigiliului aplicat de inspectorii de prevenire se consideră infracţiune şi se pedepseşte conform legi.

În perioada următoare controalele vor continua pentru urmărirea respectării măsurilor de securitate la incendiu şi se vor axa cu precădere la obiectivele care au activitatea întreruptă sau le-a fost oprită funcţionarea. Vor fi controlate şi cele care deţin autorizaţie de securitate la incendiu pentru a vedea dacă acestea respectă condiţiile şi măsurile dispuse de aceasta.

În zilele de Crăciun şi Revelion întreg efectivul inspecţiei de prevenire a incendiilor împreună cu ofiţeri de la structurile operative va verifica la nivelul judeţului toate obiectivele autorizate/neautorizate care pot organiza activităţi cu public numeros.

(Jurnal)