Sfârşitul de an a însemnat pentru administraţia comunei Călugăreni analizarea bilanţului ultimelor realizări care au marcat în 2009 localitatea: Târgul săptămânal – cu hale mobile din termopan şi alei pietruite, reabilitarea reţelei de iluminat public, renovarea sediului Primăriei şi al Căminului Cultural, pietruirea, balastarea uliţelor satelor componente şi denumirea lor, asfaltarea „după multe decenii” – cum ne-au declarat sătenii – a DC 107 Călugăreni – Hulubeşti, renovarea şi dotarea şcolilor care ating standarde înalte, închiderea la termen a gropilor de gunoi şi concesionarea serviciului de salubritate, sunt doar câteva din ultimile realizări cu care se poate mândri edilul-şef al localităţii Călugăreni, Marin Voinea. „Din nefericire, anul care tocmai s-a încheiat, a reprezentat pentru localitatea noastră, anul cel mai greu, din toate punctele de vedere – ne declară Marin Voinea – deoarece am fost nevoiţi să facem imposibilul cu bani puţini, şi mă refer aici la bugetul de austeritate pe care l-am avut. Deşi ne-am propus mult mai multe investiţii, cred că am rezolvat pentru moment ceea ce a fost mai important pentru comunitate. Sunt mândru de faptul că am reuşit, prin desfiinţarea depozitelor de gunoi neconforme, să participăm cu toată comunitatea la protejarea mediului înconjurător, să ne punem amprenta asupra viitorului sănătos al urmaşilor noştri”. Tot în 2009, administraţia localităţii Călugăreni a depus şi un proiect pe Măsura 3.2.2. privind alimentarea comunei cu apă, canalizare, infrastructură, şi un after-school, proiect care a trecut de faza a doua, adică verificarea în teren. O importanţă deosebită a fost acordată şi monumentelor istorice care au fost reabilitate, actualizarea şi punerea lor în valoare fiind un obiectiv care-şi aşteaptă finalitatea în acest an.

Şi cum la sfârşitul fiecărui an se premiază toţi cei care şi-au adus aportul la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru comunitate, şi angajaţii administraţiei locale şi cadrele didactice au primit bonuri valorice pentru activitatea desfăşurată. Chiar şi Moşul a fost mai darnic anul acesta, peste opt sute de pachete cu dulciuri fiind distribuite elevilor din comună.

Codruţa VITAN