Anul acesta se precizează întru-un Comunicat de presă al Ministerului Muncii, de joi, 3 octombrie, drepturile de primire a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţelor se stabilesc începând cu data de 1 noiembrie. În acest sens familiile şi persoanele singure cu venituri reduse trebuie să depună o cerere la sediul Primăriei de domiciliu, precum şi actele dove-ditoare privind veniturile şi locuinţa. Documentele care trebuie depuse sunt: Actele de identitate ale membrilor familiei; Dovezi ale veniturilor (adeverinţe de salarii, mandate de plată ale unor drepturi sociale); Înscrieri cu privire la forma de deţinere sau de utilizare a locuinţei (acte de proprietate, contracte de închiriere, împuternicirea proprietarului pentru solicitarea ajutorului de încălzire în cazul chiriaţilor); Cerere. În comunicatul de presă al Ministerului Muncii se mai precizează că pentru verificarea documentelor depuse, Primăria solicită informaţii suplimentare solicitanţilor şi altor instituţii sau autorităţi, chiar şi din alte localităţi sau judeţe. În situaţia în care apar suspiciuni, Primăria poate stabili dreptul la ajutor ori valoarea acestuia pe baza unei anchete sociale.

H.C.