În vederea diminuării efectelor crizei economico – financiare, au fost adoptate o serie de prevederi care reglementează, pentru anul 2010, măsuri sociale menite să asigure un climat de protecţie socială, în special, prin sprijinirea creării şi menţinerii locurilor de muncă.

Principala măsură socială a fost stabilită prin Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 13/23.02.2010 şi vizează stimularea angajatorilor care încadrează şomeri aflaţi în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă de cel puţin 3 luni şi îi menţin în activitate timp de 12 luni.

Astfel, pentru încadrarea acestor categorii de persoane, angajatorii beneficiază de scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale pentru o perioadă de 6 luni. Prin contribuţii de asiguri sociale se înţelege: contribuţia de asigurări pentru şomaj; contribuţia de asigurări sociale; contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale; contribuţia la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale; contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate, inclusiv contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori.

Condiţiile stabilite de prevederile ordonanţei pentru acordarea acestei facilităţi sunt următoarele:

l locurile de muncă să fie nou create;

l persoanele încadrate pe aceste locuri de muncă să fie înregistrate în evidenţele agenţiilor de cel puţin trei luni;

l persoanele încadrate să fie menţinute în activitate pe o perioadă de cel puţin 12 luni;

l angajatorii să nu fi avut, în ultimele 6 luni premergătoare datei angajării, raporturi de muncă cu persoanele pe care doresc să le încadreze;

l angajatorii să nu încadreze persoane pe locuri de muncă devenite vacante, rezultate în urma încetării unor raporturi de muncă în ultimele 6 luni anterioare datei stabilirii raporturilor de muncă conform OUG nr. 13/2010;

Perioada de 6 luni în care angajatorul beneficiază de această facilitate, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuţiei angajatorului.

Angajatorii sunt obligaţi să plătească contribuţiile de asigurări sociale de care au fost scutiţi dacă nu îndeplinesc o serie de condiţii, astfel:

l dacă raporturile de muncă ale persoanelor încadrate încetează anterior perioadei de 12 luni, în temeiul art. 55, lit. b) din Codul Muncii (ca urmare a acordului părţilor) şi art. 65 din Codul Muncii (concediere din motive care nu ţin de persoana salariatului, prin desfiinţarea locului de munca ocupat de salariat);

l dacă în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a OUG nr. 13/2010 (respectiv 01.03.2010) şi data expirării perioadei de 12 luni în care erau obligaţi să menţină personalul încadrat în activitate, efectuează şi alte concedieri care nu ţin de persoana salariatului.

O altă măsură importantă în vederea reducerii efectelor crizei economice a fost adoptată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 04/05.02.2010, ordonanţă care prelungeşte aplicarea unor facilităţi acordate în cursul anului 2009, respectiv scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale atât a angajatorilor, cât şi salariaţilor pe durata întreruperii temporare a activităţii angajatorului stabilită conform art. 52, alin. (1) din Legea nr. 53/2003 (în cazul întreruperii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, în special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare).

Salariaţii ale căror contracte sunt astfel suspendate şi care beneficiază de o indemnizaţie plătită din fondul de salarii de minimum 75% din salariul de baza corespunzător locului de muncă ocupat, precum şi angajatorii pentru salariaţii respectivi, sunt scutiţi de plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate, dar nu pentru mai mult de 90 de zile.

Indemnizaţiile reprezintă drepturi aferente perioadei februarie – decembrie 2010, inclusiv.

Perioada pentru care salariaţii ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate şi angajatorii acestor salariaţi sunt scutiţi de la plata contribuţiilor de asigurări sociale constituie stagiu de cotizare fără plata contribuţiei.

BIOUL DE PRESĂ AL AJOFM GIURGIU

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here